menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei 13/2021, d'1 d'octubre, per la qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres en matèria d'infraccions relatives a l'arrendament de vehicles amb conductor i per lluitar contra la morositat en l'àmbit del transport de mercaderies per carretera, així com altres normes per millorar la gestió en l'àmbit del transport i les infraestructures

Publicada en el BOE del 2/10/2021

08/10/2021

Entrada en vigor: 03.10.2021

Modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, mitjançant l'addició dels apartats 39 i 40 a l'article 140, un apartat 26 a l'article 141, un apartat 6 a l'article 143, un nou article 144 (sobre publicitat de les resolucions sancionadores en matèria de morositat en els contractes de transport de mercaderies per carretera). També, mitjançant la modificació de les lletres d), e), f), g), h), i) i j) de l'article 143.1, i de la lletra a) de l'article 143.4.

Es deixen sense contingut els apartats 8 i 18 de l'article 141. Sense perjudici d'això, la infracció prevista en l'article 140.39.2 no és aplicable fins a l'efectiva posada en funcionament del registre de comunicacions dels serveis d'arrendament de vehicles amb conductor de la Direcció general de Transport Terrestre. Fins llavors, es mantindrà en vigor la infracció continguda en l'article 141.18 i la seva corresponent sanció amb multa de 401 a 600 euros, prevista en l'article 143.1.d) de la Llei 16/1987

Aquestes modificacions es plantegen, pel que fa a l'arrendament de vehicles amb conductor, per adequar el règim sancionador aplicable a l'activitat a les noves condicions de prestació d'aquesta classe de serveis que estableix el Reial decret llei 13/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor.

A més, la reforma es porta a terme perquè es considera necessari crear a la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, un nou tipus infractor per l'incompliment del termini màxim legal de pagament de seixanta dies previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en els contractes de transport de mercaderies per carretera.

D'altra banda, es modifica l'article 67 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, relatiu a Serveis i Estudis per a la Navegació Aèria i la Seguretat Aeronàutica SME MP, SA (SENASA), així com el Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, mitjançant l'addició d'un paràgraf a l'apartat 5 de l' article 159, la modificació del segon paràgraf de l'apartat 3 bis a l'article 245, i de les lletres c), d) i e) de l'article 315.1, a les quals s'afegeix una nova lletra f).

Modifica la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres (mitjançant l'addició d'un nou article 27 bis); la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari, amb la modificació de l'apartat 3 de l'article 50, l'apartat 1 de l'article 56, i l'apartat 4 de l'article 109.

També modifica el Reial decret llei 13/2018, de 28 de setembre, pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, en matèria d'arrendament de vehicles amb conductor (apartat a ) de la disposició addicional primera); i el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de l'COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge (apartat 1 de l'article 30)

Així mateix, s'estableix la modificació dels contractes d'arrendament o cessió de local de negoci en els aeroports gestionats per Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) per a activitats de restauració o de comerç minorista conclosos entre AENA SME S.A. i operadors privats que estiguin en vigor el dia 14 de març de 2020, o haguessin estat licitats amb anterioritat a aquesta data.

Es regula l'antiguitat dels vehicles de transport públic regular d'ús especial d'escolars per carretera durant els cursos escolars 2021-2022 i 2022-2023.

Es preveu l'elaboració estudi de l'impacte en el sector del transport de mercaderies per carretera no superior a dues tones per operadors no especialitzats

LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS

 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-16029

 

 

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×