menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Propietat intel·lectual i drets d'imatge | Altres cursos | Curs | cAmpus

ANUL?LAT - ANUL·LAT- Tast d'Actualitat ICAB UOC sobre les pràctiques deslleials en vers als competidors. Edició novembre 2014

ICAB i UOC

Del 4 de novembre al 1 de desembre 2014

Horari Docència Virtual

Dates:
Docència 1 crèdit: Del 4 de novembre al 1 de desembre de 2014

Consultor:
Anna Autó Casassas. Advocada

 

Objectius bàsics

 

• Estudi de les pràctiques concurrencials deslleials particularment en vers els competidors i la seva relació amb altres conductes relacionades amb la protecció de la propietat industrial i intel.lectual dels empresaris

• Identificació d’aquells supòsits més freqüents i aprofundiment en el tractament legislatiu i jurisprudencial més recent sobre la matèria

 

Els continguts bàsics son:

 

A.    Identificar la normativa bàsica de competència deslleial.

            a.    Principis inspiradors

            b.    Anàlisi del concepte bàsic de deslleialtat

  

B.    Aprofundir en la tipologia de les conductes sancionables

 

a.         Requisits de les tipificacions

b.         Procediments per obtenir la tutela de la llei en front de pràctiques deslleials.

c.         Sentències i jurisprudència sobre competència deslleial.

 

C. Valorar la incidència i interrelació de les normatives especials en relació a l’ordenament competencial.

 

 

Aquest curs te com objectiu bàsic una aproximació a les cada vegada mes freqüents iniciatives que duen a terme els agents que operen al mercat, i que s'han vist incrementades en els darrers anys com a conseqüència de la situació de crisi global. El curs pretén un aprofundiment en la valoració de la concurrència dels requisits necessaris per poder incardinar els diferents supòsits en les tipificacions donades pel Legislador.

 

El curs permet tanmateix una primera aproximació a les legislacions especials que regulen les propietats especials, donada la seva freqüent concurrència amb els actes tipificats com a delleials, pero no té per objectiu un estudi d'aquestes propietats especials, donada la seva complexitat i l'extensa legislació sobre la materia.

 

El curs tampoc té per objecte l'anàlisi de les pràctiques deslleials en vers el consumidors, les tipificacions de les quals són en gran part coincidents al la normativa sobre consumidors i usuaris.

 

S'examinaran les diferents pràctiques deslleials en vers els competidors a tenor dels requisits legalment establerts i la Jurisprudència que els interpreta. A aquests efectes es plantejaràn supòsits hipotètics amb la finalitat d'identificar i qualificar les diferents conductes sancionables, o els motius que impedeixen qualificar-les com a tals.

 

No obstant això, també s'examinaràn casos reals, en tràmit o resolts en ferm, el que permetrà una visió més pràctica de la matèria i també un aprofundiment en la recerca d'antecedents rellevants.

 

 

La novetat d’aquest Curs rau, especialment, en la forma de crear coneixement i motivar l’aprenentatge compartit, ja que ambdós factors ( coneixement i aprenentatge) sorgiran de la tasca dels propis participants,  que compartiran experiències professionals, idees  i treball de recerca sobre la matèria.

 

Aquesta tasca  comptarà, en tot moment,  amb el recolzament del consultor,  que motivarà i orientarà la recerca,  tot potenciant l’aprenentatge i l’adquisició de coneixements enriquidors i plurals.  La tasca guiada d’aportar i compartir, conduirà envers l’elaboració d’un “corpus” propi de coneixements  teoric-pràctics, construïts entre tots els participants  i alhora molt útils pel seu desenvolupament professional. .

 

Els tastes d’actualitat ICAB-UOC són cursos de curta durada on-line, que tenen per objectiu oferir als operadors jurídics la possibilitat d’accedir a una formació especialitzada, professionalitzadora i actualitzada sobre diversos aspectos del Dret.

 

Es basen en el sistema d’avaluació continua, que facilita als estudiants la constant comprovació dels seus avenços en el procés d’aprenentatge.

 

Directrius Cursos UOC-ICAB:

 

1- La característica que defineix el model de formació de la UOC és la No-presencialitat. Això implica que les persones que decidiu utilitzar aquest model prendreu la decisió, en què la motivació d’aprendre és clara. Implica una bona dosi d’esforç, voluntat i constància. I sobretot us exigeix distribuir el vostre temps per aconseguir un ritme de treball apropiat.

 

2- Tot està pensat, doncs, perquè vosaltres mateixos us convertiu en protagonistes del vostre procés d’aprenentatge. Vosaltres trieu els dies, horaris, el ritme, la intensitat i el lloc de treball. Tota l’estructura de la Universitat i els seus recursos estan a la vostra disposició.

 

3- Per a garantir un procés d’aprenentatge òptim, el participant s’ha de connectar al cAmpus Virtual i al programa de manera sistemàtica (aconsellem que ho faci cada dia) per a participar de manera activa, individualment o per mitjà del treball cooperatiu, en els debats i els fòrums i per a fer consultes, seguir l’avaluació contínua i el curs. Els professors consultors s’hi connecten diàriament, de manera que fan de guia del procés formatiu i estimulen l’aprenentatge.


El format d’aquests cursos será: 23 hores virtuals i 2 hores presencials

  • Preu

Col·legiats ICAB i alumnes i ex alumnes UOC: 185€

No col·legiats ICAB: 220€

PER L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL, SERÀ NECESSARI LA SUPERACIÓ DE LES DIFERENTS PRÀCTIQUES.

 

CANCEL·LACIÓ:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Curs. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Curs no tindran dret a cap devolució

 

Preus

Col·legiats ICAB col·legiats 185,00€
No Col·legiats ICAB 220,00€
Inscriu-te
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Propietat intel·lectual i drets d'imatge | Altres cursos | Curs | cAmpus

ANUL?LAT - ANUL·LAT- Tast d'Actualitat ICAB UOC sobre les pràctiques deslleials en vers als competidors. Edició novembre 2014

Informació general

  • 04/11/2014 - 01/12/2014
  • Docència Virtual
  • Gratuït

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×