menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Mediació | Màsters | Màster

Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes ICAB-UB 2022-2023 (blended)

Inici: Octubre 2022, #FormacioICAB. Mediació i altres sistemes de resolució de conflictes. 

Objectius

El Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes ICAB-UB compta amb una novetat molt important com és el Conveni signat pel Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, constituint-se doble titulació i adquirint la condició de titulació Universitària, convertint-se en el Postgrau en resolució de conflictes d'especialitat jurídica únic en el mercat i de recorregut curricular.

El nou Postgrau en Resolució de Conflictes ICAB-UB es vertebra a través d'una formació integral del professional en l'àmbit de tots els sistemes de resolució alternativa de conflictes i d'acord amb els desafiaments que la futura llei d'eficiència processal ens plantejarà.

És el primer Postgrau que inclou una formació i estudi exhaustiu dels diferents mètodes de resolució de conflictes a part de la Mediació com la conciliació, negociació, Dret col·laboratiu, arbitratge, etc.

Altra de les novetats importants que el diferencia de les altres formacions en resolució de conflictes en el mercat és la inclusió d'un mòdul exclusiu de processal que reforça el coneixement jurídic i de garanties per a l'exercici de qualitat en l'àmbit de la Mediació i altres mètodes.

Un Postgrau innovador, pioner en la inclusió de l'estudi dels sistemes i tècniques més noves i avançades, i que es dirigeix a Llicenciats i Graduats en Dret, altres Llicenciatures jurídiques, i altres formacions o titulats universitaris de diferents àmbits socials i culturals. 

Format blended amb un 20% presencial obligatori i la resta on-line, per una millor conciliació laboral.

Es tracta de l'únic Postgrau que ofereix pràctiques reals amb mediadors professionals del Centre de ADR de l'ICAB, amb tutors de reconegut prestigi i amb una metodologia de grup reflexiu per a la preparació de l'alumnat.

El quadre docent està format pels principals referents del país de totes la àrees de resolució del conflictes. Mediadors/es, advocats/es, àrbitres en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari expert en la resolució alternativa de conflictes.

Així mateix, s'impartiran Masterclass i tallers pràctics que complementen i amplien la formació amb els millors especialistes del conflicte tant de l'àmbit estatal com de l'Internacional.

Disposarem d'un sistema d'avaluació innovador amb la incorporació d'un Tribunal que avaluarà els alumnes al final de curs a través de simulacions i presentació de projectes.

Ensenyament de mediació homologable per a convertir-se en mediador/a registrat/da del CMDPC i del Centre de ADR de l'ICAB.

Programa:

A) BLOC COMÚ DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
1.- El conflicte. Tipologies i nivells. Anàlisi del conflicte i formes de gestió. Tècniques d’anàlisi i abordatge del conflicte. Aspectes positius i negatius del conflicte. 

2.- Tractament i gestió del conflicte. Les persones i el conflicte. Estils personals d’enfrontament. Formes d’actuar segons els perfils psicològics i reaccions davant el conflicte. 
 
B) BLOC ESPECÍFIC DE MEDIACIÓ
MÒDUL GENERAL
1.- La mediació com a concepte i diferències amb altres sistemes de resolució de conflictes. Escoles o models de Mediació; Harvard, Transformatiu, Circular Narratiu, etc. Integració de models. Clarificació d’interessos i necessitats.  

2.- Àmbits de la mediació. Perfil i rol de la persona mediadora. Drets i deures de la persona mediadora.

3.- La comunicació. Tipus de comunicació (verbal, gestual, gràfica, etc.). Taller pràctic sobre comunicació. Tècniques i habilitats comunicatives del mediador. Escolta activa i empàtica. La creativitat. Generació de confiança. Control del procés.

4.- Taller pràctic sobre eines i recursos per a bones pràctiques en situacions complexes. Tipus de preguntes. Els silencis. Tècniques i estratègies per gestionar els silencia intencionats en mediació.

5.- Especificitat de la persona mediadora en processos amb gent gran i menors.

6.- Taller pràctic sobre lideratge i meta-habilitats del mediador.

7.- La regulació jurídica de la mediació. Marc jurídic català, estatal i europeu.

B.1) MÒDUL II

PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ FAMILIAR 

1.- Origen i evolució de la mediació familiar. Principis i objectius de la mediació familiar. Tècniques, estratègies i habilitats per mediar en conflictes familiars.

2.- Conflictes que es poden generar en l’entorn familiar. Conflicte i ruptura de la vida familiar; efectes psicològics i educatius del conflicte en els diferents membres.

3.- Metodologia de la mediació familiar. Etapes en el procés de mediació familiar.

4.- La mediació familiar en l'àmbit internacional. Especial incidència en les parelles mixtes i la sostracció de menors.

5.- Especificitat de la mediació a l’empresa familiar.

6.- Taller pràctic de mediació familiar.

B.2) MÒDUL III

PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DEL DRET PRIVAT

1.- La mediació en l’àmbit de les Institucions i organitzacions.

2.- La mediació en l’àmbit de l’habitatge. Propietat horitzontal i vertical. La mediació en l’àmbit de les comunitats de propietaris. Eines i estratègies per mediar en una comunitat de veïns.

3.- Conflictes en l’àmbit de les successions, adopcions, tuteles, etc. Les qüestions relacionals.

4.-  La mediació a l’àmbit de la convivència ciutadana. Els Jutges de Pau i la mediació.

5.- Taller pràctic. Eines i estratègies per mediar en àmbits ciutadans.

6.- Taller pràctic per mediar en les acceptacions i adjudicacions d’herències.

B.3) MÒDUL IV

MEDIACIÓ MERCANTIL
1.- La mediació en l’àmbit de les empreses. Els conflictes interns dins l’empresa.

2.- Conflictes entre empreses d’un mateix Estat.

3.- La mediació mercantil d’àmbit internacional.  

4..- La mediació i l’empresa familiar. Taller pràctic de mediació a l’empresa familiar (per qui no hagi fet el mòdul familiar)

5.- Mediació hipotecària i concursal.

6.- La mediació exprés. La mediació on-line. Taller pràctic. Eines i estratègies.

B.4) MÒDUL V

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ESPORT
Què cal saber per gestionar conflictes a l’esport?

1. Ètica a l'esport
2. Legislació i esport
3. Comportament i esport
4. Emocions i esport
5. Tipologia de conflictes a l'esport
6. Particularitats de diferents disciplines esportives

Quins àmbits de l'esport cal treballar la gestió dels conflictes?

1. Clubs (tota la seva estructura: directius, jugadors, empleats, grada (socis))
2. Mitjans de comunicació
3. Aficionats i aficions 

Competències del mediador/a Esportiu, eines tècniques i recursos

Projectes i serveis de mediació i resolució de conflictes des de les Federacions i els Comitès Olímpics

Mediació i  altres tècniques de facilitació en l'àmbit esportiu / Arbitratge

MEDIACIÓ  EN L’ÀMBIT SANITARI I ASSEGURANCES 

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT PENAL
Justícia Restaurativa
-    Procés penal espanyol i victimologia
o    Codi Penal 
o    Llei de Responsabilitat penal del Menor
-    Objectius dels programes de justícia restaurativa
-    Principis bàsics de la justícia restaurativa
o    Voluntarietat
o    Igualtat
o    Confidencialitat
o    Altres
-    Tipus d'intervencions restauratives
o    Mediació
o    Conferencing
o    Cercle
-    Mediador penal: requisits, control de qualitat
-    Pràctiques de Justícia Restaurativa

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT ADMINISTRATIU

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DEL CONSUM

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DE MENORS
•    Tractament específic de l’assetjament i ciberbullying
•    Centres Educatius (Mediació Escolar)
•    Justícia Juvenil (nens i nenes infractors)
•    Menors inimputables
•    Nens i nenes tutelats (mesures protectores)
•    Perfil i competències del mediador/a en l'àmbit de la infància
•    Mediació i pràctiques restauratives en l'àmbit d'infància (centres educatius i tutelars)

MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT LABORAL 

C)     BLOC ESPECÍFIC D’ARBITRATGE

C.1) ARBITRATGE INTERN O DOMÈSTIC  
Conveni arbitral i tipus d’arbitratge (aprox. 2 hores): 
- Disseny del pacte arbitral. Requisits de validesa del pacte.
- Arbitratge ad hoc i arbitratge institucional.
- Arbitratge de Dret i arbitratge d’equitat.
Posada en marxa (aprox. 4 hores):
- Nomenament i acceptació. Recusació.
- Tutela arbitral: el principi kompetez-kompetenz.
- Honoraris de l’àrbitre i les provisions de fons.
- Constitució del tribunal i acte d’inici. Taller pràctic.
Procediment arbitral (6 hores):
- Calendari arbitral. Modificacions sobrevingudes.
- Mesures cautelars: alternatives.
- Arbitratge i prejudicialitat penal.
- Arbitratge i situació concursal.
- Pràctica de la prova: fonts, mecanismes, audiències, requeriments i assistència judicial. 
- Taller o assistència a un cas real.
Laude arbitral (2 hores):
- Requisits de forma i contingut del laude.
- Pronunciament sobre les costes de l’arbitratge.
- Notificació del laude.

C.2) ARBITRATGE INTERNACIONAL
Introducció (aprox. 3 hores): 
- Principis. Idees generals. Modalitats: arbitratge comercial i arbitratge d’inversió.
- Panorama normatiu i panorama institucional. Referència a guidelines i soft law.
- Conflicte de lleis. Llei aplicable al fons i llei aplicable al procediment.
- Importància de la seu. Potencial rol de la jurisdicció.
Dinàmica de l’arbitratge - (aprox. 8 hores): 
- Conveni arbitral: requisits, tipus i contingut. 
- Àrbitres i tribunals
            - Requisits. Independència i imparcialitat.
            - Criteris de selecció
            - Assistents administratius
- Procediment (I):
            - Posada en marxa
            - Constitució del tribunal
- Procediment (II):
            - Acta de missió o equivalents. Case-management conference i ordres processals.
            - Flexibilitat - opcions de configuració del procediment.
- Procediment (III):
            - Prova: Fonts, mecanismes i pràctica
            - Audiències i conclusions.
- Mesures cautelars i arbitratges d’emergència
Laude – (aprox. 5 hores)
- Contingut i modalitats.
- Validesa i nul·litat.
- Reconeixement i execució.

D)    BLOC ESPECÍFIC D’ALTRES ADR
D.1) Negociació
D.2) Conciliació
D.3) Dret Col·laboratiu
D.4) Pràctiques restauratives
  4.1 Pràctiques restauratives
     a) La comunitat
  4.2. CONFERENCING
a) Origen
b) Models
c) Metodologia
d) Rol de la persona facilitadora
e) Conferencing en la pràctica
f) Cas Real
4. CERCLES
 4.1 Origen 
 4.2 Tipologia de Cercles
 4.3 Metodologia 
 4.4 Rol de la persona facilitadora
 4.5 Els Cercles en la pràctica
4.6 Cas real 

D.5) Sistemes mixtes 

E) BLOC ESPECÍFIC D’EINES ADR – PRÀCTIQUES I SIMULACIONS 
E.1) Focusing 
E.2) Constel·lacions sistèmiques, comunitàries i familiars
E.3) Comunicació no violenta
E.4) Estratègia integrativa per conduir la mediació
E.5) Coaching i PNL

F)    EXAMEN FINAL: UNA SIMULACIÓ DAVANT D’UN TRIBUNAL EXAMINADOR QUE AVALUÏ TANT LES HABILITATS DEL MEDIADOR/ÀRBITRE COM EL PROCÉS DE MEDIACIÓ I/O ARBITRATGE.

Informació Acadèmica:

Dilluns i Dimecres de 18 a 21h

PRESENCIAL: Aula 6CF Centre Formació ICAB ( c/ Mallorca 281)

ON-LINE: Videoconferències en directe per Zoom

Títol:

Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista eés necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Canvis:

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.

Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del curs.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Curs no tindran dret a cap devolució.

Tràmits d'Inscripció: 

-Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).


* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preus i formes de pagament:

Qualsevol categoria professional:  Matrícula, abans de l'inici del Màster, 333,33€  + 8 quotes domiciliades ( 333,33€) d'octubre a juliol respectivament. TOTAL: 3000€

Preus

DescripcióImport
Tots/es 3000,00€
Inscriu-te
Mediació | Màsters | Màster

Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes ICAB-UB 2022-2023 (blended)

Informació general

  • 17/10/2022 - 17/07/2023
  • Blended
  • Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores - FORMAT BLENDED. Alguns divendres al llarg del curs de 09 a 14 hores.
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×