menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Fiscal | Organització | Tipus de Curs

Mòdul IV del Màster en Dret Fiscal ICAB 2021-2022: IVA, impostos especials i impostos locals

Inici: 28 de març de 2022. #FormacióICAB

Objectius:

La realització d’aquesta formació -Mòdul IV del Màster en Dret Fiscal ICAB 2021-2022: IVA, impostos especials i impostos locals- neix per la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en la fiscalitat des d’una perspectiva global del sistema tributari, per adquirir un coneixement complet del sistema estatal i autonòmic, que els permeti resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.

Està dirigit a professionals en exercici (Llicenciats/Graduats en Dret, Econòmiques, Empresarials o Assessors Fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.

Comitè Científic:

 • Silvia Cano Arteseros. Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya
 • Jose M. Tovillas Morán. Catedràtic acreditat de Dret financer i tributari de la UB

Ponents

 • Miquel Gaya Arjalaguer. Inspector d'Hisenda
 • Marc Amenós Jornet. Inspector d'Hisenda
 • Rafael Olañeta Fernández-Grande. Doctor en Dret UB. Lletrat de l'Ajuntament de Barcelona. Director de la Inspecció d’Hisenda.
 • Marilo Pardo Serrano. Assessora Fiscal

 

MÒDUL IV: IVA, IMPOSTOS ESPECIALS I IMPOSTOS LOCALS

IVA
Normativa reguladora bàsica. 
Característiques de l’impost. 
Principis generals de funcionament. 
Esquema liquidatori de l'IVA. 
Elements estructurals de l’impost
Operacions gravades per IVA: els fets imposables
Naturalesa i delimitació espacial de l’Impost.
Visió global del funcionament de l’impost. Exemple. 

Operacions interiors:
Requisits del fet imponible 
- Requisit subjectiu. Condició d’empresari o Professional.
- Requisit objectiu. Lliurament de béns o prestacions de serveis.
- Requisit territorial. Realització del fet imponible en T.A.I.
- Requisit finalista. Subjecció amb independència de la finalitat.
Concepte d’empresari o Professional a efectes de l’IVA.
Concepte de lliurament de béns i prestacions de serveis. 
Els autoconsums.
Operacions no subjectes a l’IVA.

Exempcions:
Calcificació de les exempcions:
- Segons la matèria sobre la que recauen:
 - Exempcions en operacions interiors. 
 - Exempcions en operacions intracomunitàries. 
 - Exempcions en operacions exteriors. 
- Segons el dret a deduir de les quotes d’ IVA suportades:
 - Exempcions plenes.
 - Exempcions limitades.
- Les Exempcions en les operacions interiors: 
 - Exempcions mèdiques i sanitàries. 
 - Exempcions relatives a l’educació.
 - Exempcions socials, esportives i culturals.
 - Exempcions en operacions d’assegurances i financeres. 
 - Altres Exempcions (servei postal universal, artístiques, …) 
- Les Exempcions immobiliàries: 
 - Juntes de Compensació.
 - Lliuraments i arrendaments de terrenys i edificacions.
 - La renuncia a d’exempció.
- Les Exempcions tècniques. 
- Delimitació IVA- ITP i AJD. 

Localització fet imponible:
 -Lloc de realització dels lliuraments de béns
 -Lloc de realització de les prestacions de serveis
 
Subjecte passiu i meritació:
 - Subjecte passiu en els lliuraments de béns i prestacions de serveis. 
 - Breu anàlisis de la regla d’inversió del subjecte passiu. 
 - Responsables de l’impost. 
 - Meritació dels lliuraments de béns i prestacions de serveis.                 

Base imponible:
- Base imposable en els lliuraments de béns i prestacions de serveis: 
- Conceptes inclosos i exclosos en la base imposable. 
- Modificació de la base imposable. 

Repercussió de l’imposto i rectificació. Tipus impositius:
- Repercussió de l'impost. 
- Rectificació de les quotes repercutides. 
- Rectificació de les deduccions. 
- Tipus impositiu. Breu explicació dels tipus. 

Operacions Intracomunitàries:
- Breu descripció dels fonaments del règim transitori de l'IVA comunitari. 
- Estudi del fet imposable "adquisició intracomunitària de béns" (AIB): 
- Les Lliuraments Intracomunitàries de Béns. 

Deduccions:
- Requisits per deduir les quotes d'IVA suportades (subjectius, objectius, funcionals, formals i temporals)
- La regla de prorrata .

Descripció general de la regularització de deduccions per béns d'inversió:
- Concepte de bé d'inversió. 
- Causes de la regularització en béns d'inversió. 
- Període de regularització. 
- Procediment de regularització. 
- Lliurament de béns d'inversió durant el període de regularització. 
- Supòsits exclosos de la regularització. 

Devolucions:
- Règim general. 
- Règim d'exportadors i altres operadors econòmics. 

Impostos locals:
•    Impost sobre activitats Econòmiques.
•    Impost  sobre Bens Immobles
•    Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal)
•    Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica
•    Impost sobre Construccións Instal.lacions i Obres.

Altres impostos
•    Impostos duaners.
•    Impostos Especials.

 

FormatLa formació és PRESENCIAL. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programada, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial.

És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.

TítolPer tal d’obtenir el Títol del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del mòdul).

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar).
- Abonament de l'import al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA) o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12 (amb targeta de crèdit o de dèbit).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferencia a l'e-mail masters@icab.cat

-  Possibilitat de pagament en dues quotes, abril i maig, per domiciliació bancària al número de compte que ens indiqueu.

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 845,00€ 760,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 979,00€ 881,10€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 980,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 1080,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Fiscal | Organització | Tipus de Curs

Mòdul IV del Màster en Dret Fiscal ICAB 2021-2022: IVA, impostos especials i impostos locals

Informació general

 • 28/03/2022 - 11/05/2022
 • Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores. Classes el primer divendres de cada mes, de 15 a 18 hores
 • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×