menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Sol·licitud arbitratge (TACAB)

CENTRE ADR-ICAB

Tribunal Arbitral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (TACAB)

S’ofereix al col·legiat la possibilitat d’acollir-se a l’arbitratge institucional de l’ICAB, bé mitjançant la prèvia fixació entre les parts (a un full d’encàrrec professional, per exemple) d’una clàusula de submissió arbitral al TACAB, o bé, a partir de l’acceptació d’una de les parts a sotmetre’s a l’arbitratge col·legial instat per l’altra.

L’administració de l’arbitratge i la designació dels àrbitres s’efectuarà, en tot allò no previst per les parts, d’acord amb el Reglament del TACAB (DOGC 4122 de 29/04/2004), els Estatuts del Col·legi i la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge. Els arbitratges seran de dret i els àrbitres, col·legiats a l’ICAB en exercici.

Aquest servei és útil per aquelles controvèrsies sorgides en seu de reclamació de minutes o per la interpretació d’un full d’encàrrec, obtenint-se un títol executiu, com ho és el laude.

QUI EL POT SOL·LICITAR

Aquest servei pot ser instat tant per un company com per un ciutadà.

TRAMITACIÓ

 • Presentar la instància d’arbitratge, junt amb la documentació que relacionem, al Registre General de l’ICAB (c/ Mallorca, 283, de Barcelona)
 • Es dóna trasllat de la instància a l’altra part perquè, mitjançant un altre escrit introductori, manifesti la seva conformitat o no a l’arbitratge i perquè, en el seu cas, anunciï reconvenció.
 • Pagament per ambdues parts dels honoraris de l’àrbitre i les despeses de l’arbitratge (veure tarifa). El TACAB accepta l’encàrrec i ratifica l'àrbitre/s designat per les parts o, si s’escau, el/s designa.
 • Acceptació de l’encàrrec per part de l’àrbitre, que haurà de ser expressa.
 • Determinació del procediment arbitral per les parts o pel TACAB.
 • Procediment arbitral, el qual haurà de respectar els principis d’audiència, contradicció, igualtat i economia processal.
 • 'Laude'. El seu original haurà de ser dipositat per l’àrbitre davant el Secretari de l’ICAB, el qual expedirà còpies certificades per a les parts.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Instància d’arbitratge.
 • Conveni arbitral, si s’escau.
 • Escrit acreditatiu de la representació en què s’actuï, si s’escau.
 • Tota aquella documentació que s’estimi convenient (original o per fotocòpia).

De tots els escrits i documentació presentats caldrà acompanyar tantes còpies com parts restants implicades.

COST DEL SERVEI

 • Honoraris d’àrbitre i despeses de l’arbitratge (a abonar per ambdues parts per meitats)
Taxa de registre TACAB  
Import 50 € IVA inclòs
Honoraris Despeses
Fins a 5.000 € De 250 € a 300 € més IVA
De 5.001 € a 10.000 € De 300 € a 600 € més IVA
De 10.001 € a 30.000 € De 600 € a 1.500 € més IVA
De 30.001 € a 90.000 € De 1.500 € a 3.000 € més IVA
De 90.001 € a 150.000 € De 3.000 € a 5.000 € més IVA
De 150.001 € a 500.000 € De 5.000 € a 10.000 € més IVA
De 500.001 € a 1.000.000 € De 10.000 € a 15.000 € més IVA
De 1.000.001 € a 5.000.000 € De 15.000 € a 30.000 € més IVA
L’excés +1%

Aquesta tarifa, que serà fixada pel TACAB d’acord amb la naturalesa i complexitat de l’assumpte, només cobreix l’actuació del TACAB i els honoraris d’àrbitre únic (es triplicarà si són tres). No cobreix les despeses motivades pels actes de comunicació, les proves, les actuacions per l’auxili judicial ni qualsevulla altra necessària i justificada.

Documents

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×