menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 07 al 11 de diciembre de 2020

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas

11/12/2020

Extracto de la Resolución, de 6 de noviembre de 2020, del Museo Nacional del Prado, por la que se convoca una Beca Congreso de los Diputados de formación e investigación en restauración de pintura del siglo XIX en el Museo Nacional del Prado.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-B-2020-46341.pdf

Publicat al BOE d’11-12-2020 
Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince (15) días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ TSF/3210/2020, de 4 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere (ref. BDNS 537599).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8291/1826365.pdf

Publicat al DOGC de 10-12-2020 
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos corresponents que l'acompanyen, és de set dies hàbils a partir de les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins a les 15.00 hores del setè dia hàbil. En cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per presentar les sol·licituds, es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

RESOLUCIÓ TSF/3214/2020, d'1 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació de l'àmbit de Catalunya adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva (ref. BDNS 537087).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8290/1825993.pdf

Publicat al DOGC de 09-12-2020 
El termini de presentació de la sol·licitud és de cinc dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ PDA/3163/2020, de 3 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de catorze beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya durant l'any 2021 (ref. BDNS 536864).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8289/1825888.pdf

Publicat al DOGC de 07-12-2020 
El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×