menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 27 de febrero hasta el 5 de marzo de 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas

05/03/2021

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3452.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3453.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021 
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3454.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021 
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3455.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021 
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden Ministerial en la que se designen los miembros del Jurado

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3456.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021 
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3457.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021 
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3458.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021 
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3459.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021 
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3460.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021 
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3461.pdf
Publicat al BOE de 05-03-2021 
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3462.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021 
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven "Miguel Hernández" correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3463.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura modalidad Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3464.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3465.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3466.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021
La fecha límite de presentación de dichas propuestas se establecerá en la Orden ministerial en la que se designen los miembros del Jurado.

Extracto de la Resolución de 25 de febrero de 2021 del Presidente del Patronato de Fundación ENAIRE, F.S.P, por la que se convocan ayudas para la preservación y conservación del patrimonio histórico aeronáutico, la difusión de la cultura y la formación aeronáuticas. para el año 2021

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-B-2021-10609.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021
El cómputo del plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días desdela publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2021 de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., por la que se convocan las Becas de Internacionalización Empresarial

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-B-2021-10612.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 26 de marzo hasta el 22de abril, a las 14:00 (GMT Madrid).

RESOLUCIÓ TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021 (ref. BDNS 551309).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8357/1839232.pdf 
Publicat al BOE de 05-03-2021
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el 30 d'abril de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/497/2021, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans per a l'any 2021 (ref. BDNS 550308).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8356/1838950.pdf
Publicat al DOGC de 04-03-2021
El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 22 de març del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/498/2021, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats en matèria de formació i de documentació relacionades amb la cultura popular i tradicional per a l'any 2021 (ref. BDNS 550306).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8356/1838852.pdf 
Publicat al DOGC de 04-03-202
El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 22 de març de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/499/2021, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional per a l'any 2021 (ref. BDNS 550304).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8356/1838898.pdf
Publicat al DOGC de 04-03-2021
El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 22 de març de 2021.

RESOLUCIÓ EMC/514/2021, de 17 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT) (ref. BDNS 550324).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8356/1838970.pdf 
Publicat al DOGC de 04-03-2021
El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el dia 8 de març de 2021 i finalitza a les 14:00:00 hores (hora local de Barcelona) del 19 d'abril de 2021.

Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de subvenciones correspondientes al año 2021, para la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-B-2021-10328.pdf
Publicat al BOE de 03-03-2021
Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

FUNDACIÓN LÍNEA DIRECTA.- La Fundación Línea Directa convoca la XVIII Edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial para periodistas y entidades involucradas en la Seguridad Vial.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-B-2021-10360.pdf 
Publicat al BOE de 03-03-2021
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 9 de abril de 2021.

RESOLUCIÓ EMC/548/2021, de 19 de febrer, per la qual s'obre un termini extraordinari de presentació de sol·licituds, en el marc del procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2020-2021 (ref. BDNS 515373).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8355/1838592.pdf
Publicat al DOGC de 03-03-2021
El termini de presentació de sol·licituds restarà obert des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 31 de març de 2021 a les 14:00:00 hora local Barcelona.

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 16 de febrero de 2021, por la que se convocan los Premios Nacionales de Comercio Interior 2021

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/02/pdfs/BOE-B-2021-10167.pdf
Publicat al BOE de 02-03-2021
Las candidaturas podrán ser presentadas desde el día siguiente a la fecha de publicación de este extracto de la orden de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el día 30 de abril de 2021, incluido.

RESOLUCIÓ PRE/544/2021, de 22 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes a l'article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020 (ref. BDNS 551052).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894529
Publicat al DOGC de 02-03-2021
Les sol·licituds de subvenció i la documentació annexa preceptiva es presentaran en el termini màxim d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ JUS/545/2021, de 12 de febrer, per la qual es convoquen els Premis ADR Justícia 2021 (ref. BDNS 550917).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894552
Publicat al DOGC de 02-03-2021
El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació necessària, en les categories A i B és fins el 18 de maig de 2021.

RESOLUCIÓ TSF/547/2021, de 25 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, que preveu el capítol II del Decret llei 9/2021, de 16 de febrer, de mesures extraordinàries de caràcter social i en l'àmbit de la cultura amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i de modificació del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (ref. BDNS 550912).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8354/1838448.pdf
Publicat al DOGC de 02-03-2021
Les sol·licituds es poden presentar durant cinc dies hàbils a comptar des de les 9 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins a les 15 hores del darrer dia hàbil.

ACORD IEMED/002/2021, de 4 de febrer, per la qual s'obre convocatòria dels Premis Programa Interuniversitari IEMed Aula Mediterrània (ref. BDNS 548478).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8354/1838362.pdf
Publicat al DOGC de 02-03-2021
El termini de presentació del formulari de sol·licitud amb la documentació requerida és de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Acord de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

RESOLUCIÓ CLT/472/2021, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la subtitulació en català de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya per a l'any 2021 (ref. BDNS 549913).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8353/1838182.pdf
Publicat al DOGC d’01-03-2021
El període per presentar les sol·licituds és del 2 de març al 29 d'octubre del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/473/2021, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics per a l'any 2021 (ref. BDNS 549909).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8353/1838262.pdf
Publicat al DOGC d’01-03-2021
El període per presentar les sol·licituds és del 2 al 17 de març del 2021.

Share

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×