open menu menú
Advocacia Barcelona
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 9 al 15 de septiembre de 2023

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

15/09/2023

Extracto de la Resolución de 11 de septiembre de 2023, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por la que se convocan becas de investigación, desarrollo e innovación para titulados/as superiores universitarios/as, en materias y técnicas propias de la prevención de riesgos laborales 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/15/pdfs/BOE-B-2023-26324.pdf
Publicat al BOE de 15-09-2023 
Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ EDU/3107/2023, de 8 de setembre, per la qual s'obre procediment de convocatòria pública per a la concessió dels Premis Extraordinaris dels Programes de Formació i Inserció, dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau mitjà i dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior, corresponents al curs 2022-2023 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9001/1991883.pdf
Publicat al DOGC de 15-09-2023
Presentació de documentació fins al dia 15 de noviembre de 2023 inclós.

Extracto de la Resolución de 25 de julio de 2023, del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que se convoca el XXXII Curso de Posgrado de formación de Especialistas en Investigación Social aplicada y análisis de datos 2023-24, y las ayudas de matricula vinculadas a la realización del mismo
https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/14/pdfs/BOE-B-2023-26275.pdf
Publicat al BOE de 14-09-2023
El plazo de admisión de solicitudes finalizará transcurridos 15 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de la Convocatoria en el BOE.

RESOLUCIÓ EMT/3130/2023, d'1 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2023 per a la concessió de subvencions per desenvolupar activitats en matèria de promoció de l'acció sindical, defensa jurídica o tècnica i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya (ref. BDNS 716283)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9000/1991757.pdf
Publicat al DOGC de 14-09-2023
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació annexa, és de 15 dies hàbils, i comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, finalitzant a les 15.00 hores del quinzè dia hàbil.

INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU.- RESOLUCIÓ EXT/3106/2023, de 2 de setembre, que dona publicitat a l'Acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau pel qual s'obre la convocatòria de la vuitena edició del Concurs ICIP de Hip-hop per la Pau per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 714556) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9000/1991661.pdf
Publicat al DOGC de 14-09-2023
Les sol·licituds es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 30 de gener de 2024 (Dia Escolar de la No-violència i la Pau).

RESOLUCIÓ ACC/3108/2023, de 7 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts de minimis a l'execució de programes de sanitat animal destinats al sector de la producció de mol·luscs (ref. BDNS 715940)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9000/1991647.pdf
Publicat al DOGC de 14-09-2023
El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació justificativa recollida en l'apartat 7 de les bases reguladores, és el comprès des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el 30 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ ACC/3109/2023, de 7 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts de minimis destinats a l'execució de programes de sanitat animal en el sector dels èquids (ref. BDNS 715939) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9000/1991695.pdf
Publicat al DOGC de 14-09-2023
El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació justificativa recollida en l'apartat 7 de les bases reguladores, és el comprès des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el 30 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ ACC/3110/2023, de 7 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts als fons operatius de les organitzacions de productores de fruites i hortalisses corresponents a l'anualitat 2024 (ref. BDNS 715936) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9000/1991735.pdf
Publicat al DOGC de 14-09-2023
Les organitzacions de productors i les seves associacions interessades que compleixin les condicions previstes a les bases reguladores esmentades en l'article anterior poden presentar les seves sol·licituds d'accions i programes i la documentació corresponent des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 15 de setembre de 2023, inclòs.

Extracto de la Resolución de 8 de septiembre de 2023, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se convoca, por tramitación anticipada, la concesión de becas Fulbright-Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para el curso 2024/2025 
https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/13/pdfs/BOE-B-2023-26218.pdf
Publicat al BOE de 13-09-2023
El plazo de presentación de solicitudes será de un meses a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/3077/2023, de 29 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la programació d'espectacles d'arts en viu de caràcter professional en municipis de fins a 1.000 habitants per al període 2023-2024 (ref. BDNS 715304)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8998/1991402.pdf
Publicat al DOGC de 12-09-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 13 de setembre al 3 d'octubre de 2023. El dia 3 d'octubre de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/3078/2023, de 29 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres i per a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments als museus de Catalunya per al període 2023-2025 (ref. BDNS 715301)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8998/1991338.pdf
Publicat al DOGC d 12-09-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 13 de setembre al 3 d'octubre de 2023. El dia 3 d'octubre de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/3079/2023, de 29 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'impuls de l'accessibilitat a les biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 715286)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8998/1991312.pdf
Publicat al DOGC de 12-09-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 13 de setembre al 3 d'octubre de 2023. El dia 3 d'octubre es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/3080/2023, de 29 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats municipals i comarcals d'arts escèniques, música i arts visuals en l'àmbit de l'ensenyament reglat per al període 2023-2024 (ref. BDNS 715275)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8998/1991348.pdf
Publicat al DOGC de 12-09-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 13 de setembre al 3 d'octubre de 2023. El dia 3 d'octubre de 2023 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL.- RESOLUCIÓ CLT/3081/2023, de 27 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'adquisició d'equipament tecnològic per a entitats privades sense ànim de lucre de l'àmbit de la cultura popular i tradicional i el patrimoni etnològic de Catalunya per a l'any 2023 (ref. BDNS 715296)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8998/1991372.pdf
Publicat al DOGC de 12-09-2023
El període per presentar les sol·licituds és del 13 al 28 de setembre del 2023. El dia 28 de setembre es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×