open menu menú
Advocacia Barcelona
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios y becas del 17 al 23 de septiembre de 2022

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios y becas del 17 al 23 de septiembre de 2022

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas. 

23/09/2022

FUNDACIÓN RAMÓN ARECES.-Convocatoria de Becas Predoctorales en Humanidades Digitales en Western University, curso 2023-2024. La FUNDACIÓN RAMÓN ARECES convoca concurso de adjudicación de Becas para la realización de estudios de doctorado en Western University (Canadá) durante el curso 2023/2024, sobre temas de Humanidades Digitales, en las áreas que se especifican en las Bases de la Convocatoria cuyo contenido puede examinarse en la página WEB de la Fundación, http://fundacionareces.es 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-B-2022-28692.pdf
Publicat al BOE de 23-09-2022
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día 19 de septiembre y finaliza el día 17 de octubre de 2022.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA .- RESOLUCIÓ DSO/2837/2022, de 16 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones joves per a l'any 2022 (ref. BDNS 649201). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8759/1928012.pdf 
Publicat al DOGC de 23-09-2022
El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 7 d'octubre de 2022 a les 15 hores.

Extracto de la Resolución de 12 de septiembre de 2022 de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, por la que se convoca la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a universidades y otros centros académicos para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis de las políticas de inclusión.
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/22/pdfs/BOE-B-2022-28620.pdf
Publicat al BOE de 22-09-2022
El plazo de presentación de solicitudes será de siete días, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el BOE del extracto de la presente convocatoria.

INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU.- RESOLUCIÓ XGO/2799/2022, de 15 de setembre, que dona publicitat a l'Acord del president de l'Institut Català Internacional per la Pau pel qual s'obre la convocatòria de la setena edició del Concurs ICIP de Hiphop per la Pau per al curs 2022-2023 (ref. BDNS 648545). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927793.pdf 
Publicat al DOGC de 22-09-2022
Les sol·licituds es poden presentar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins al 30 de gener de 2023 (Dia Escolar de la No-violència i la Pau).

RESOLUCIÓ ACC/2836/2022, de 20 de setembre, per la qual es convoquen ajuts de minimis destinats a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril (ref. BDNS 649627) 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927849.pdf
Publicat al DOGC de 22-09-2022
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC i finalitza el 30 de setembre de 2022, inclòs.

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, per la qual s'obre la convocatòria de 2022 dels programes de formació professional per a l'ocupació, d'especialitats de l'oferta de formació no formal, per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 648938). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927873.pdf
Publicat al DOGC de 22-09-2022
El termini de presentació de sol·licituds dels programes de formació és de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins el 13 d'octubre de 2022.

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, per la qual s'obre la convocatòria de 2022 dels programes de formació professional de caràcter transversal, d'especialitats de l'oferta de formació formal, per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 648941). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8758/1927747.pdf
Publicat al DOGC de 22-09-2022
El termini de presentació de sol·licituds dels programes de formació és de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins el 13 d'octubre de 2022.

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, por la que se convoca el Premio Nacional de Fomento de la Creatividad en el Juguete correspondiente al año 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15401.pdf
Publicat al BOE de 21-09-2022
El plazo para la presentación de las propuestas y la documentación necesaria será de un mes a contar desde la fecha de publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de 9 de septiembre de 2022 de la Presidencia del Patronato de la Fundación ICO F.S.P., por la que se convoca una ayuda dirigida a la realización de prácticas en el Museo ICO. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-B-2022-28525.pdf
Publicat al BOE de 21-09-2022
Plazo de presentación de solicitudes. Veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en BOE.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ DSO/2790/2022, de 15 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Programa de rehabilitació d'edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya per a l'any 2022 (ref. BDNS 648671). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8757/1927552.pdf
Publicat al DOGC de 21-09-2022
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 18 d'octubre de 2022 i finalitza el dia 2 de desembre de 2022, inclosos.

CENTRE D'ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA.- RESOLUCIÓ JUS/2538/2022, de 27 de juliol, per la qual es convoquen 16 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Centre durant l'any 2023 (ref. BDNS 641865). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8757/1927588.pdf
Publicat al DOGC de 21-09-2022
El termini de presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El darrer dia del termini es poden presentar les sol·licituds fins a les 14 hores.

ANUNCI sobre la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació per a l’arranjament d’interior d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona per a l’any 2022 (ref. BDNS 635347). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8756/1927429.pdf
Publicat al DOGC de 20-09-2022

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA.- RESOLUCIÓ EMT/2766/2022, de 29 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 648222). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8755/1927239.pdf
Publicat al DOGC de 19-09-2022
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'1 d'octubre de 2022 i finalitza, com a màxim, l'1 de juny de 2023.

RESOLUCIÓ ACC/2776/2022, de 14 de setembre, per la qual es convoquen els ajuts excepcionals d'adaptació per compensar les dificultats econòmiques derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna per als sectors de la poma i dels èquids (ref. BDNS 648735). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8755/1927154.pdf
Publicat al DOGC de 19-09-2022
El termini de presentació de les declaracions responsables a què es refereix l'apartat 7.2 de les bases reguladores serà de 10 dies hàbils, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC i es realitzarà per mitjans electrònics mitjançant l'aplicació DUN.

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan los I Premios Nacionales a Experiencias Inspiradoras para el Aprendizaje 2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-B-2022-28123.pdf
Publicat al BOE de 17-09-2022
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados desde el siguiente día hábil a la publicación en el BOE.

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×