menú
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales

Subvenciones, premios i becas del 14 al 20 de noviembre de 2020

Biblioteca | Novedades Jurídicas / Jurisprudencia | Premios, Becas y Subvenciones

Subvenciones, premios i becas del 14 al 20 de noviembre de 2020

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas.

20/11/2020

Extracto de la Resolución de 16 de noviembre de 2020, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-B-2020-42547.pdf

Publicat al BOE de 20-11-2020. El plazo para la presentación de las candidaturas será de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el "BoletínOficial del Estado".

RESOLUCIÓ TSF/2950/2020, de 16 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (SOC–UBICAT) (ref. BDNS 534245).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8276/1823126.pdf

Publicat al DOGC de 20-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ TSF/2951/2020, de 16 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de les subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció per a l'any 2020 (SOC – ORIENTA) (ref. BDNS 534244).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8276/1823086.pdf

Publicat al DOGC de 20-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds és de 5 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ EMC/2939/2020, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari (Interlingua 2021) (ref. BDNS 533467).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8276/1823112.pdf

Publicat al DOGC de 20-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

RESOLUCIÓ EMC/2943/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada per a l'any 2021 de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (ref. BDNS 534016).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822868.pdf

Publicat al DOGC de 19-11-2020. El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 h de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i restarà obert fins al 17 de desembre de 2020, a les 12.00 h, o fins a exhaurir el pressupost per a aquest concepte.

RESOLUCIÓ EMC/2910/2020, de 13 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ (ref. BDNS 533491).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822938.pdf

Publicat al DOGC de 19-11-2020. Els terminis de presentació de sol·licitud serà des de les 00:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 21 de desembre de 2020.

RESOLUCIÓ TSF/2902/2020, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades al "Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris" (SOC - Projecte Treball als Barris) (ref. BDNS 533293).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8274/1822617.pdf

Publicat al DOGC de 18-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució.

Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2020 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2020 de ayudas a «Proyectos de I+D+i».

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-B-2020-42144.pdf

Publicat al BOE de 17-11-2020. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 26 de noviembre de 2020 hasta el 17 de diciembre de 2020 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

RESOLUCIÓ PRE/2835/2020, de 10 de novembre, per la qual s'obre convocatòria anticipada per a la concessió i renovació d'ajuts per a la contractació de personal investigador en formació, en els àmbits de l'educació física, l'activitat física, l'esport i les seves ciències aplicades, destinats a l'INEFC (ref. BDNS 531158).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8273/1822354.pdf

Publicat al DOGC de 17-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

RESOLUCIÓ CLT/2868/2020, de 10 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la programació estable d'activitats artístiques en equipaments culturals gestionats per associacions i fundacions per a l'any 2020 (ref. BDNS 532871).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8273/1822406.pdf

Publicat al DOGC de 17-11-2020. El període per presentar les sol·licituds és del 18 de novembre al 3 de desembre del 2020.

RESOLUCIÓ EMC/2885/2020, de 5 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts a les associacions d'estudiantat universitari per al curs 2020-2021 (AEU) (ref. BDNS 532434).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8273/1822492.pdf

Publicat al DOGC de 17-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds s'obre l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitza a les 14.00 h (hora local de Barcelona) del dia 17 de desembre de 2020.

RESOLUCIÓ EDU/2790/2020, de 27 d'octubre, per la qual s'obre convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8272/1822113.pdf

Publicat al BOE de 16-11-2020. El termini de presentació de la sol·licitud i de la memòria del projecte d'innovació pedagògica, comprèn des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al 29 de gener de 2021.

Extracto de la Orden de 6 de noviembre de 2020 por la que se convocan ayudas para la formación de profesorado universitario correspondiente al año 2020, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/14/pdfs/BOE-B-2020-41543.pdf

Publicat al BOE de 14-11-2020. Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 16 de noviembre al 11 de diciembre de 2020 a las 14 horas (horario peninsular) ambos inclusive.

Comparte

También puede interesarte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×