menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Departament de Biblioteca | Biblioteca

Edició especial de la Coedició amb Lefevbre: “Memento Práctico Procesal Civil 2023”

La Biblioteca de l’Il·lustre  Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en col·laboració amb l’editorial Lefevbre, posa a la vostra disposició l’edició personalitzada de la següent obra: “Memento Práctico Procesal Civil 2023”. Reserves fins al 21 de maig de 2023. 

21/05/2023
  • Edició Desembre 2022
  • Enquadernació rústica
  • 2.050 pàgines aprox
  • Mida 15 x 24 cm

Descripció:

Estudi exhaustiu i rigorós que permet trobar amb facilitat la informació relativa a tots els processos judicials que es poden desenvolupar davant aquesta jurisdicció.

S'analitzen de forma detallada, pràctica i aclaridora les fases dels diferents procediments i les possibles actuacions de les parts que intervenen en cada procés, d'acord amb la pràctica habitual als jutjats i tribunals.

Inclou a més l'estudi detallat de certes qüestions comunes a tots els ordres jurisdiccionals (civil, penal, contenciós) com ara els conflictes de jurisdicció i competència, l'assistència jurídica gratuïta, el règim d'advocats i procuradors, la representació i la defensa de les administracions públiques o l’oficina judicial.

Reserves fins al 21 de maig de 2023 a les 24h

La producció i distribució d’aquesta  edició es realitzarà al juny.

El servei inclou l’enviament gratuït de les obres esmentades al domicili.

Preu amb IVA inclòs: 48.80€

>>> ENLLAÇ DE RESERVA COEDICIÓ Memento Práctico Procesal civil 2023

(incloure. Preguem confirmeu l’adreça d’enviament)

SUMARI

PARTE I. CUESTIONES COMUNES A TODOS LOS PROCESOS

Principios constitucionales sobre el proceso

Planta jurisdiccional

Extensión y límites de la jurisdicción

Conflictos de jurisdicción y competencia

Asistencia jurídica gratuita

Responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia

Auxilio jurisdiccional

Régimen general de abogados y procuradores

Representación y defensa de las Administraciones públicas

Ministerio Fiscal

Régimen básico de la oficina judicial

Procedimiento judicial electrónico

Solución extrajudicial de conflictos

Solicitud y transmisión de información administrativa (tributaria)

Protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia

PARTE II. PROCESO CIVIL

Legislación procesal civil y tutela jurisdiccional

Jurisdicción y competencia

Partes

Acumulación de acciones y procesos

Abstención y recusación

Actuaciones judiciales

Tasación de costas

Buena fe procesal

Disposiciones comunes a los procesos declarativos

Juicio ordinario

Juicio verbal

Recursos

Medidas cautelares

Ejecución provisional

Ejecución forzosa

Procesos especiales: Procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores; Procesos hereditarios; Proceso monitorio; Juicio cambiario

Jurisdicción voluntaria

Proceso concursal

Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y depósito para recurrir

Acciones características

PARTE III. ARBITRAJE

Arbitraje

PARTE IV. PROCESO CANÓNICO

Procesos de nulidad del matrimonio canónico

PARTE V. ANDORRA

Proceso civil en el Principado de Andorra

Anexos

  1. VI. PRINCIPALES NOVEDADES PARA ESTA EDICIÓN

Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal por la L 16/2022.

Reforma de la LEC por la LO 2/2022, de mejora de la protección de los huérfanos víctimas de violencia de género, en materia de liquidación del régimen económico matrimonial.

Reforma de la LEC por la L 15/2022, de igualdad de trato y no discriminación.

Modificación de la LEC por la L 17/2021, del régimen jurídico de los animales de compañía, en relación con el régimen de la inembargabilidad y los procesos de familia.

Modificación de la LOPJ por la LO 7/2022, en materia de juzgados de lo mercantil.

Reforma del tratamiento procesal de la revisión jurisdiccional de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial (LO 7/2022): nuevo juicio verbal ante las audiencias provinciales.

Modificación del RD 1373/2003, relativo al arancel de derechos de los procuradores, por RD 307/2022.

Reforma de las disposiciones especiales en materia de procesos concursales de la L 3/2020, por el RDL 27/2021.

Modificación del RDL 11/2020, respecto del tratamiento procesal específico de los procesos de desahucio en supuestos de vulnerabilidad económica, por RDL 11/2022 y L 4/2022.

L 22/2021, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

RDL 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral.

LO 11/2021, de lucha contra el dopaje en el deporte.

L 10/2022, de reforma de la legislación de propiedad horizontal, con incidencia procesal.

L País Vasco 4/2022, del recurso de casación en materia de Derecho civil foral.

Reglamento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura (D Extremadura 1/2022).

Modificación de la L Murcia 4/2004, de asistencia jurídica a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (L Murcia 1/2022).

L Cualificada Andorra 29/2021. Protección de datos personales.

L Andorra 6/2022. Igualdad de trato por razón de sexo. Normas procesales derivadas.

L Andorra 7/2022. Acceso electrónico a la Administración de Justicia.

L Andorra 18/2022. Amplia reforma del Código de Procedimiento Civil y de otras leyes y normas procesales.

L Cualificada Andorra 30/2022. Modificación del Código de Procedimiento Civil. Persona y familia.

Asimismo, se estudia el proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal y el proyecto de Ley de reforma de la LOPJ y de la Ley de demarcación y planta judicial.

Se lleva a cabo una actualización jurisprudencial completa.

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×