menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Llei Orgànica 2/2022, de 21 de març, de millora de la protecció de les persones òrfenes víctimes de la violència de gènere

Publicada al BOE del 22 de març de 2022 (recordatori). 

12/08/2022

Entrada en vigor: 23.03.2022

La llei té per objecte eliminar incerteses normatives i obstacles a què s'enfronten les òrfenes i orfes de la violència de gènere, per pal·liar --almenys en part-- la situació d'extrema vulnerabilitat que per a ells resulta de la seva condició de víctimes de la violència de gènere.

En primer lloc, davant de la incertesa sobre el procediment aplicable a la liquidació de la societat de guanys en els casos de dones víctimes mortals de la violència de gènere i, en particular, la impossibilitat d'accedir en alguns casos al règim dels articles 806 i següents de la LEC, que perjudica les òrfenes i els orfes que es troben en aquesta situació (en retardar l'accés a la liquidació del règim matrimonial de les mares i, amb això, a la determinació de la seva herència sense l'acord dels assassins d'aquelles) s'unifiquen els pronunciaments judicials en la matèria, reformant el règim previst als articles 807 i següents LEC per establir expressament la legitimació dels hereus de la víctima morta per instar la liquidació del règim matrimonial conforme al procediment que s'hi preveu.

Aquesta modificació fa necessària la reforma de l'article 87 ter de la LOPJ per atribuir als jutjats de violència sobre la dona la competència sobre els procediments de liquidació del règim econòmic matrimonial instats pels hereus morts a causa de crims de violència de gènere.

A més, es modifica l'article 216,3 i l'art. 224 (a què s'afegeix un nou apartat 2) de la Llei General de la Seguretat Social, per ampliar l'àmbit objectiu d'aplicació de la pensió d'orfandat i incloure de manera expressa i directa les víctimes directes de violència de gènere. A més, s'estableixen vies per a la recuperació de la pensió d'orfandat quan abans no existia aquesta possibilitat i s'endureixen les condicions d'accés per als fills en relació amb les retribucions percebudes que ara no poden superar el 75 per cent de l'SMI mentre que abans reconeixia fins a la unitat.

S'afegeix un nou apartat 10 a l'article 42 del Text refós de la Llei de classes passives de l'Estat, per reconèixer-los drets idèntics que al general de la població.

També es modifica el text refós de la Llei de les hisendes locals, introduint un nou paràgraf —a continuació de l'anterior— a l'article 104.3 del TRLHL, per la qual s'estableix que queda no subjecta la transmissió de l'immoble a l'IIVTNU quan porti causa de la mort de la dona per violència de gènere.

Finalment, quant a la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats s'introdueix un nou número 33 a la lletra B, apartat I, de l'article 45 del Text refós, establint l'exempció de tributació quan s'efectuï el pagament d'indemnitzacions a favor dels menors subjectes a tutela o guarda i custòdia de dones mortes per causa de violència de gènere.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-4516

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS] 

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×