menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de colegiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret llei 38/2020, de 29 de desembre, pel qual s'adopten mesures d'adaptació a la situació d'Estat tercer del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord després de la finalització del període transitori previst en l'Acord sobre la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, de 31 de gener de 2020

Publicat al BOE del 30/12/2020. Entrada en vigor: 01/01/2021.

22/02/2021

Sense perjudici d'això, els articles relatius a l'accés i exercici de professions, la regulació aplicable en matèria de Seguretat Social, accés a l'assistència sanitària, i a determinats procediments de contractació pública no entraran en vigor en el cas que l'1 de gener de 2021 hagi entrat en vigor un acord de relació futura entre la Unió Europea i el Regne Unit que contempli expressament les previsions establertes en aquests articles. No obstant això, si aquest Acord fos objecte d'aplicació provisional i perdés la seva vigència al no ser ratificat per qualsevol de les parts, els referits articles entraran en vigor en la data en què es produeixi la pèrdua de vigència de l'Acord. Tals articles perdran la seva vigència si en qualsevol moment posterior a l'1 de gener de 2021, entra en vigor un Acord de relació futura entre la Unió Europea i el Regne Unit que contempli expressament les previsions establertes en aquests articles. Tot el que indica que fa a la vigència d'aquestes disposicions no és aplicable a Gibraltar.

Aquest RDL estableix les mesures d'adaptació de l'ordenament jurídic espanyol per fer front a les conseqüències de la retirada de la Unió Europea de Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord un cop finalitzat el període transitori previst en l'Acord sobre la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, de 31 de gener de 2020.

A partir d'l'1 de gener de 2021, la normativa aplicable als ciutadans del Regne Unit serà la pròpia dels ciutadans d'un Estat tercer llevat del que disposa l'Acord de Retirada, en aquest RDL i la seva normativa de desenvolupament, i en els futurs acords internacionals que puguin celebrar-se per Espanya o per la Unió Europea.

Transcorregut un termini de dos mesos des de l'entrada en vigor d'aquest RDL seran suspeses les mesures regulades en ell, quan així es prevegi expressament, si les autoritats competents no concedeixen un tractament recíproc a les persones físiques o jurídiques de nacionalitat espanyola al Regne Unit o a Gibraltar en cada un dels àmbits afectats.

En particular es regulen aspectes relatius a l'accés i exercici de professió, societats professionals i sol·licituds de reconeixement de qualificacions professionals

A més, s'estableix que els nacionals del Regne Unit establerts al Regne Unit, o en un Estat membre de la Unió Europea, així com els nacionals d'un Estat membre de la Unió Europea establerts al Regne Unit, que exerceixin a Espanya una professió o activitat professional de manera temporal o ocasional, en les condicions previstes pel títol II de Reial Decret 581/2017, de 9 de juny, i en la resta de normativa vigent en la matèria a Espanya, podran continuar exercint-la amb l'exclusiva finalitat de complir els contractes vigents subscrits amb anterioritat a l'1 de gener de 2021.

Es determinen les normes aplicables a l'accés i manteniment de la condició d'empleats públics dels nacionals del Regne Unit al servei de les administracions públiques espanyoles, així com el règim transitori aplicable en relació amb els treballadors desplaçats temporalment en el marc d'una prestació de serveis

També es determina la legislació aplicable en matèria de Seguretat Social.

Es regulen els aspectes relatius a l'accés a les prestacions per desocupació, a l'assistència sanitària i a la Universitat

Quant als Serveis financers es regula la continuïtat dels contractes.

Així mateix, es determina el règim jurídic aplicable als procediments de contractació pública i a determinades autoritzacions (entre d'altres, les referides als permisos de conducció)

Es regulen aspectes relacionats amb els serveis aeroportuaris

Es refereixen els aspectes relatius a l'exigència o no de la postil·la del Conveni de l'Haia en determinats documents d'Homologació, declaració d'equivalència i convalidació de títols i estudis.

En un altre ordre de coses, aquest RDL estableix la pròrroga de la vigència de el Reial Decret 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2020; es modifiquen els arts. 59 i 88 de la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre navegació aèria; així com la definició n.º 22 de l'Annex II del Text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, sobre el servei marítim d'autopistes de la mar

 [LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×