menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 21 al 27 de novembre de 2020

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

27/11/2020

Extracto de la Resolución de 23 de noviembre de 2020 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria 2020 de las ayudas Juan de la Cierva-Formación.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-B-2020-44019.pdf

Publicat al BOE de 27-11-2020. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 17 de diciembre de 2020 al 28 de enero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución de 23 de noviembre de 2020 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria 2020 de las ayudas Juan de la Cierva-Incorporación.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-B-2020-44020.pdf

Publicat al BOE de 27-11-2020. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 15 de diciembre de 2020 al 26 de enero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS Y FINANCIEROS (CEMFI)

La Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) convocabecas para cursar su: Máster en Economía y Finanzas.. Doctorado en Economía y Gobierno. Ambos títulos son ofrecidos conjuntamente con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-B-2020-44031.pdf

Publicat al BOE de 27-11-2020. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 1 de febrero de 2021 para el Máster y el 23 de abril de 2021 para el Doctorado.

FUNDACIÓN DÁDORIS. La Fundación informa de la apertura del plazo para solicitar las Becas/Premioal Mérito y Liderazgo 2021-2022, destinadas a jóvenes de bachillerato con excelentes resultados académicos, en situación económica precaria (Umbral 1Administración) que quieren cursar estudios superiores.

Bases detalladas en laweb www.fundaciondadoris.org.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-B-2020-44032.pdf

Publicat al BOE de 27-11-2020

RESOLUCIÓ PRE/3069/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 535840).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824189.pdf

Publicat al DOGC de 27-11-2020

Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds des de les 12:00 hores del 30 de novembre fins a les 23:59 hores del 4 de desembre de 2020.

ORDRE TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824183.pdf

Publicat al DOGC de 27-11-2020

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del primer dia hàbil a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i fins al 7 de desembre de 2020 a les 15.00 hores.

RESOLUCIÓ TSF/3045/2020, de 25 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que preveu el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, modificat pel capítol II del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social (ref. BDNS 533916).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823899.pdf

Publicat al BOE de 26-11-2020

Les sol·licituds es poden presentar durant set dies naturals a comptar des de les 9 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

RESOLUCIÓ ARP/2933/2020, de 20 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts a la destil·lació de subproductes de la vinificació i altres formes de transformació del raïm corresponents a la campanya 2020-2021 (ref. BDNS 535207).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823969.pdf

Publicat al DOGC de 26-11-2020

Les sol·licituds d'ajut es poden presentar fins al 20 de juliol de 2021. Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l'oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 535407).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823795.pdf

Publicat al DOGC de 26-11-2020

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 12:00 hores del mateix dia de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins a les 14:00 hores del dia 30 de desembre de 2020.

Extracto de la Resolución de 18 de noviembre de 2020 de la Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto "Industria Conectada 4.0"

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-B-2020-43738.pdf

Publicat al BOE de 25-11-2020

El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE hasta el 12 de enero de 2021, inclusive.

Extracto de la Resolución de 17 de noviembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la que se convocan becas de formación práctica para titulados universitarios con distintas titulaciones o graduaciones, en el ámbito de gestión pública, relacionados con la política agrícola común y su financiación

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-B-2020-43740.pdf

Publicat al BOE de 25-11-2020

Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Resolución de 16 de noviembre de 2020, del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-B-2020-43741.pdf

Publicat al BOE de 25-11-2020

El plazo para la presentación de las candidaturas será de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".

RESOLUCIÓ TSF/2934/2020, de 20 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, d'acord amb el Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (ref. BDNS 535114).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823703.pdf

Publicat al DOGC de 25-11-2020

El termini de presentació de les sol·licituds és de set dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. Als efectes del còmput del termini fixat, la presentació en un dia inhàbil s'entén efectuada la primera hora del primer dia hàbil següent.

RESOLUCIÓ EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823655.pdf

Publicat al DOGC de 25-11-2020

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i fins a les 14.00 hores del 30 de desembre de 2020.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE hasta el 12 de enero de 2021, inclusive.El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE hasta el 12 de enero de 2021, inclusive.RESOLUCIÓ CLT/2917/2020, de 6 de novembre, de convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció de nous espectacles de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (ref. BDNS 532364).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8278/1823250.pdf

Publicat al DOGC de 23-11-2020

El termini per presentar sol·licituds és del 30 de novembre al 17 de desembre del 2020, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/2918/2020, de 6 de novembre, de convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció de nous espectacles de circ de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (ref. BDNS 532368).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8278/1823376.pdf

Publicat al DOGC de 23-11-2020

El termini per presentar sol·licituds és del 30 de novembre al 17 de desembre del 2020, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/2919/2020, de 6 de novembre, de convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2020-2023 (ref. BDNS 532359).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8278/1823364.pdf

Publicat al DOGC de 23-11-2020

El termini per presentar sol·licituds és del 30 de novembre al 17 de desembre del 2020, ambdós inclosos.

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×