menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 24 al 30 d'abril de 2021

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

30/04/2021

Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2021 de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública por la que se convoca la concesión de subvenciones para las organizaciones sindicales presentes en las Mesas Generales de Negociación del TREBEP, como apoyo instrumental a su participación durante el año 2020 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-B-2021-21052.pdf 
Publicat al BOE de 30-04-2021 
Plazo de presentación de solicitudes: Diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del extracto de la presente convocatoria, en la forma y términos expresados en el punto quinto de la misma.

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA..- Convoca la XXVII edición del Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio. 
Se valorará la trayectoria profesional de los candidatos dedicada a cualquier ámbito del Derecho. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-B-2021-21065.pdf 
Publicat al BOE de 30-04-2021 
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 31 de mayo de 2021.

Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2021 de la Dirección General de ENAIRE por la que se convocan subvenciones en 2021 destinadas al desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-B-2021-20926.pdf 
Publicat al BOE de 29-04-2021 
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Orden de 22 de abril 2021 por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones previstas en el Real Decreto 244/2021, de 6 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias o empresas de servicios que garanticen préstamos para financiar la adquisición de maquinaria agrícola 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-B-2021-20930.pdf 
Publicat al BOE de 29-04-2021 
El plazo de presentación de solicitudes comenzará del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE y finalizará el 1 de septiembre de 2021.

FUNDACIÓN INTERNACIONAL IESE.- La Fundación Internacional IESE ha abierto la convocatoria de becas 2021/ 2022, por medio de los siguientes programas: Becas para la formación de jóvenes con excelente nivel académico en programas MiM (Master in Management) de un año de duración en las mejores escuelas de dirección de empresas españolas. Becas para la formación de jóvenes con excelente nivel académico en programas MBA de dos años de duración en las mejores escuelas de dirección de empresas españolas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-B-2021-20950.pdf 
Publicat al BOE de 29-04-2021
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de agosto de 2021.

CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL.- RESOLUCIÓ ARP/1224/2021, de 21 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2021 corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02) (ref. BDNS 559121). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8398/1848431.pdf 
Publicat al DOGC de 29-04-2021 
Termini de presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ TSF/1209/2021, de 20 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria del XXVIII Premi Voluntariat per a l'any 2021 (ref. BDNS 559351). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8397/1848211.pdf 
Publicat al DOGC de 28-04-2021
El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació que l'acompanya comença a les 9.00 hores del matí de l'endemà hàbil de la data de publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i acaba a les 15.00 hores del dia 31 de maig de 2021.

RESOLUCIÓ EMC/1188/2021, de 21 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte (ref. BDNS 558964). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8397/1848293.pdf 
Publicat al DOGC de 28-04-2021
Els terminis de presentació de sol·licituds serà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 22 de juliol de 2021.

Extracto de la Resolución de 21 de abril de 2021 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 de ayudas a proyectos de I+D+i para la realización de pruebas de concepto 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-B-2021-20569.pdf 
Publicat al BOE de 27-04-2021 
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 29 de abril y finalizará el día 13 de mayo de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

RESOLUCIÓ EXI/1180/2021, de 21 d'abril, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau mitjançant el qual s'obre la convocatòria de subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau (Entitats 2021) (ref. BDNS 559101). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8396/1847945.pdf 
Publicat al DOGC de 27-04-2021 
El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC.

FUNDACIÓ INSTITUT D’EDUCACIÓ CONTÍNUA.- ANUNCI sobre les bases legals del programa de Beques de la Fundació Institut d’Educació Contínua (UPF Barcelona School of Management), per al Màster Universitari en Advocacia (MUADVOC). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8396/1847949.pdf 
Publicat al DOGC de 27-04-2021 
La sol·licitud de la beca, així com l'aportació de tota la documentació s'haurà de realitzar abans de la data indicada a la carta d'admissió i en cap cas podrà tramitar-se per una edició del Màster Universitari en Advocacia o dels Programes de Doble Titulació que ja estan en curs.

Concurs d’Articles Jurídics García Goyena UNED  (2020/2021).- La Universitat Nacional d’Estudis a Distància (UNED) convoca la20a edició del Concurs d’Articles Jurídics García Goyena. La línia directriu per aquesta edició del Concurs d'Articles Jurídics García Goyena serà "Justícia i COVID: el Dret en temps de pandèmia". Aquest article haurà de ser original i en castellà. 
https://www.icab.cat/ca/actualitat/noticies/noticia/Concurs-dArticles-Juridics-Garcia-Goyena-de-la-UNED-2021/ 
Pubicat al lloc web de l’ICAB 
El termini màxim per a la presentació dels articles és el 15 de setembre de 2021.

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×