open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Adhesió al conveni de col·laboració Agència Tributaria d’Andalusia (ATRIAN)

SERVEI D'ATENCIÓ COL·LEGIAL

Adhesió al conveni de col·laboració Agència Tributaria d’Andalusia (ATRIAN)

Descripció del Conveni

El conveni de col·laboració, signat el 15 de febrer de 2021, entre el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i l’Agència Tributaria d’Andalusia, permet a les persones col·legiades exercents i Societats Professionals inscrites al Registre de Societats Professionals d’aquesta Corporació, que s’hi adhereixin, efectuar per via telemàtica la presentació de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris en nom i representació de terceres persones.

El temps aproximat de la resolució de la seva sol·licitud és de 2 dies.

Requisits mínims

Per a la utilització del sistema de presentació per via telemàtica que ofereix el Conveni, les persones col·legiades exercents i les Societats Professionals inscrites al Col·legi, hauran de disposar del següent:

  • Certificat emès per l’Autoritat de Certificació de la Advocacia (ACA) o el certificat d’usuari expedit per la Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FMNT).

- El certificat ACA es podrà obtenir demanant cita prèvia des de la pàgina web de l’ICAB (www.icab.cat) a Col·legiats/ Tràmits i Serveis/ Serveis ACA/ Sol·licitud Certificat/ Reserva de Cites. En el dia i hora reservada, el col·legiat/da haurà de personar-se en el Servei d’Atenció al Col·legial per a la tramitació del certificat digital i serà imprescindible aportar original i fotocòpia del DNI/NIE en vigor.           

- El certificat de la FNMT s’ha de descarregar des de la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (www.fnmt.es), en l’apartat  “Obtenga su certificado Digital-Ceres”. És important que la sol·licitud i descàrrega del certificat es realitzin amb el mateix equip i navegador.

  • L’equip informàtic que compleixi amb els requeriments que, a aquests efectes, l’Agència Tributaria Estatal té disponible al portal tributari: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/ov/.
  • La representació dels contribuents en nom dels quals actuen, en els termes de l’article 46 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i de l’article 32 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. S’admetrà com a document acreditatiu d’aquesta representació el Model 3 corresponent al document d’atorgament de la representació per mitjans telemàtics de declaracions, autoliquidacions i altres documents tributaris.

Passes a seguir per a l’adhesió al Conveni

1.- Cal complimentar l’imprès de sol·licitud d’adhesió al Conveni disponible a peu de pàgina (Model 1 per a persones físiques/Model 2 per a Societats Professionals inscrites en el Registre de societats professionals del Col·legi), i adreçar aquest al Servei d’Atenció Col·legial via telemàtica a través de la web, per e-mail (sac@icab.cat) o bé presencialment.

2.- El Col·legi tramet a l’Agència Tributaria d’Andalusia les dades de les persones col·legiades exercents i Societats Professionals que han sol·licitat adherir-se al Conveni.

3.- Transcorreguts 2 dies aproximadament des d’aquest enviament, el Col·legi comunicarà aquesta habilitació a la persona col·legiada exercent o Societat Professional interessada a l’adreça de correu electrònic facilitada a aquest efecte.

Documents

Model 1.- Sol·licitud d’adhesió al Conveni per a les persones físiques. 

Model 2.- Sol·licitud d’adhesió al Conveni per a les societats professionals.

Model 3.- Model de representació.

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×