menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Associació Intercol·legial | Departament Internacional ICAB | Formació ICAB | Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya | Revista Jurídica de Catalunya | Inspecció de Jutjats | Resum d'incidències | Publicacions | Titulars

L’ICAB ofereix una setantena de càpsules formatives en obert

El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ofereix en obert càpsules formatives sobre diferents continguts jurídics d'actualitat. La iniciativa respon a la voluntat de continuar oferint formació i serveis malgrat la situació de confinament provocada pel COVID-19.
19/03/2020

Des de la pàgina web de l'ICAB s'ofereix l'accés als vídeos en els àmbits de compliance, dret civil, dret concursal, dret de consum, dret de família, dret de la infància i l'adolescència, dret fiscal, dret laboral, dret mercantil, dret penal, dret processal, dret sanitari, benestar, dones advocades, internacional, mediació, responsabilitat civil i assegurances, segona oportunitat i transformació digital, que s'aniran ampliant en els propers dies.

>> Accedeix a les càpsules vídeo formatives al web i a Vimeo.

Forma't amb l'ICAB!

El llistat de càpsules que estan disponibles actualment és el següent:

Càpsules de Compliance

 1. Càpsula de Compliance: "Consells pràctics per respondre a la crisi del coronavirus des de la funció de compliance de les organitzacions", per Francisco Bonatti, vicepresident de la Secció de Compliance de l'ICAB.
 2. Càpsula de Compliance: "Els set elements fonamentals d'un programa de compliance", per Francisco Bonatti, vicepresident de la Secció de Compliance de l'ICAB.
 3. Càpsula de Dret Civil: "Abast de la clàusula rebus sic stantibus davant d'incompliments generats pel COVID-19" , per Javier Orduña, exmagistrat del Tribunal Suprem i Catedràtic de Dret Civil, presentada per Cristina Vallejo, diputada de la Junta de Govern de l'ICAB.
 4. Càpsula de Dret Civil: "Revisió de la renda de locals de negoci i clàusula rebus sic stantibus derivada de l'estat d'alarma", per Jesús Sánchez, secretari de la Junta de Govern de l'ICAB.
 5. Càpsula de Dret Civil: "Com afecta el COVID-19 a les comunitats de propietaris? Mesures a adoptar", per Pedro L. Yúfera, degà emèrit de l'ICAB; presentada per Mª Eugènia Gay, degana de l'ICAB.
 6. Càpsula de Dret Civil: "Anàlisi de la sentència del TJUE de 2 d'abril de 2020: client minorista vs consumidor", per Javier Orduña, exmagistrat del Tribunal Suprem i catedràtico de Dret Civil, presentada per Jesús Sánchez, secretari de la Junta de Govern de l'ICAB.
 7. Càpsula de Dret Civil: "Mesures en relació amb els arrendaments que conté el RDL 11/2020", per Adriana Flores, vicedegana de l'Il·lustre Colegi de Procuradors de Barcelona; Enrique Vendrell, vicepresident del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida; María Pastor, degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró i Jesús Sánchez, secretari de la Junta de Govern de l'ICAB; presenta Cristina Vallejo, diputada de la Junta de Govern de l'ICAB.
 8. Càpsula de Dret Civil: "Article 36 del RDL11/2020: Dret de resolució dels contractes pels consumidors", per Manuel Marín, Catedràtic de Dret Civil, Universidad de Castilla-La Mancha.
 9. Càpsula de Dret Civil: "És el Registre de la Propietat una activitat essencial?" , per Rafael Arnaiz, registrador de la Propietat núm. 7 de Barcelona, professor de la UAB; presentada per Cristina Vallejo, diputada de la Junta de Govern de l'ICAB.
 10. Càpsula de Dret Civil:  "Llums i ombres de l’arrendament de local de negoci després del RD11/2020",per Marta Legarreta, Advocada i secretària de la Secció de Dret Civil de l‘ICAB.
 11. Càpsula de Dret Civil: "Eines i propostes de solució respecte als contractes de lloguer de local de negoci, alterats pel COVID-19" , per Marta Legarreta, secretària de la Secció de Dret Civil.
 12. Càpsula de Dret Civil: "Mesures en relació amb els arrendaments de locals RD 15/2020, de 21 d'abril", per Miquel Serra i Camús, advocat, president de la Secció  de Dret Civil de l’ICAB.
 13. Càpsula de Dret Civil: "El testament hològraf: una alternativa en la situació actual", per Pilar Pérez Valenzuela, advocada. 
 14. Càpsula de Dret Civil: "Herències en confinament", per Ramón Casanova, vocal de la Secció de Dret Civil de l'ICAB.
 15. Càpsula de Dret Civil: "Circumstàncies de l'arrendament amb opció de compra", per Josep Maria Espinet, vocal de la Secció de Dret Civil de l'ICAB.
 16. Càpsula de Dret Civil: "Les obres i reparacions necessàries de l'habitatge arrendat (art.21 LAU)", per Elga Molina, doctora en Dret Civil, responsable de la Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès.
 17. Càpsula de Dret Civil: "La impugnació de documents dels processos civils", per Xavier Abel, magistrat del Jutjat de 1a. instància nº 14 de Barcelona, especialitzat en Família i Doctor en Dret; presentat per Clara Llensa, directora de Comunicació de l'ICAB.
 18. Càpsula de Dret Concursal: "Consells per a l'Administrador Concursal en l'actual situació d'emergència pel COVID-19" , per Pau Ballbé, president de la Secció de Dret Concursal de l'ICAB.
 19. Càpsula de Dret Concursal: "Efectes del Reial Decret 463/2020 i del Reial Decret-llei 8/2020 en la regulació de la Llei Concursal, en especial, sobre la declaració de concursos de creditors", per Juan Manuel de Castro.
 20. Càpsula de Dret Concursal: “El dret concursal davant del COVID-19 i mesures necessàries de protecció social i econòmica”, per José María Fernández Seijo, magistrat de la Secció quinzena de l'Audiència Provincial de Barcelona; presentada per Octavio Gracia, jurista i economista especialitzat en Dret concursal.
 21. Càpsula de Dret Concursal: "Anàlisi de les mesures concursals aprovades pel Reial Decret-Llei 16/2020, de 28 de abril", per Tomàs Nart, vicepresident de la Secció de Dret Concursal de l'ICAB.
 22. Càpsula de Dret de Consum: "Una visió pràctica del control de transparència aplicat a les hipoteques", per Carlos Ballugera, president del Consejo de Consumidores y Usuarios, registrador de la Propietat; presentada per Mª Eugènia Gay, degana de l'ICAB.
 23. Càpsula de Dret de Consum: "Situació de vulnerabilitat. Supòsits", per Verónica Dávalos, vocal de la Secció de Dret del Consum de l'ICAB.
 24. Càpsula de Dret de Consum: "Dret de desistiment. Terminis i descripció", per Xavier Pineda, vocal de la Secció de Dret del Consum de l'ICAB.
 25. Càpsula de Dret de Consum: "Recomanacions generals al voltant dels viatges combinats. Normativa aplicable", per Esther Lorente, vocal de la Secció de Dret de Consum de l'ICAB
 26. Càpsula de Dret de Consum: "Comentaris a la Sentència del TS de 4 de març de 2020 sobre la targeta revolving" , per Jesús Sánchez, secretari de la Junta de Govern de l'ICAB.
 27. Càpsula de Dret de Consum: "Ombres de l'article 36 del RDL 11/2020 per als consumidors", per Chantal Moll, vicepresidenta de la Secció de Dret Civil de l'ICAB, professora de Dret Civil a la Universitat de Barcelona.
 28. Càpsula de Dret de Consum: "Circumstàncies de la moratòria de les hipoteques amb motiu del COVID-19", per Pepe Giménez Alcover, advocat i vocal de la Comissió de Dret de Consum de l'ICAB.
 29. Càpsula de Dret de Família: "Recomanacions en les situacions de guarda compartida, similars i guarda individual", per Cristina Diaz-Malnero, presidenta de la Secció de Dret de Família de l'ICAB.
 30. Càpsula de Dret de Família: "Recomanacions sobre les comunicacions i estades dels fills durant l'estat d'alarma", per Mercè Cartié Julià, responsable de l'Equip d'Assessorament Tècnic en l'Àmbit de Família (EATAF); presentada per Cristina Diaz-Malnero, presidenta de la Secció de Dret de Família de l'ICAB. Més informació.
 31. Càpsula de Dret de la Infància i l'Adolescència:  "Criteris a adoptar en relació amb els menors durant l'estat d'alarma", per Pilar Tintoré, presidenta de la Secció de la Infància i de l'Adolescència de l'ICAB.
 32. Càpsula de Dret Fiscal: "Actualitat fiscal i administrativa. La nova Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic", per Susana Ferrer, diputada de la Junta de Govern de l’ICAB i membre de la Comissió de Normativa, i Alejandro Ebrat, advocat, assessor fiscal i vocal de la Comissió de Normativa de l'ICAB.
 33. Càpsula de Dret Fiscal: "Mesures fiscals Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d'abril", per Albert Folguera, president de la Secció de Dret Fiscal i Financer de l'ICAB.
 34. Càpsula de Dret Fiscal: "Reial Decret-llei 14/2020, de 14 d'abril. Extensió del termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions", per Albert Folguera, President de la Secció de Dret Fiscal i Financer de l'ICAB.
 35. Càpsula de Dret Fiscal: "Informació fiscal: impostos ajornables, com ajornar-los i codicions", per Albert Folguera, president de la Secció de Dret Fiscal i Financer de l'ICAB.
 36. Càpsula de Dret Fiscal: "Impost de Successions en temps de COVID-19", per Gemma Sala, Advocada especialista en Dret Fiscal.
 37. Càpsula de Dret Laboral: "Mesures del RD 11/2020 en relació amb el subsidi i l’atur", per Jonathan Gallego, vocal de la Secció de Dret Laboral de l'ICAB, director professional del Gabinet Jurídic de CCOO de Catalunya.
 38. Càpsula de Dret Laboral: "Subsidi de desocupació excepcional per fi de treball temporal", a càrrec d'Alejandro de Llano,vocal de la Secció de Dret Laboral de l'ICAB i gerent del Gabinet Jurídic d'UGT de Catalunya.
 39. Càpsula de Dret Laboral: "Abast, mesures, entrada en vigor dels RD 9/2020, de 27 de març i RD 10/2020, de 29 de març: Acomiadament i permís retribuït", per Joaquim Pelegrín, col·legiat de l'ICAB; presentada per Cristina Vallejo, diputada de la Junta de Govern de l'ICAB
 40. Càpsula de Dret Laboral: "Preguntes i respostes pràctiques sobre com aplicar els ERTO als despatxos professionals", per Max Arias, vicepresident de la Secció de Dret Laboral de l'ICAB; presentada per Cristina Vallejo, diputada de la Junta de Govern de l'ICAB.
 41. Càpsula de Dret Laboral: "Mesures laborals del RD-Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19”, per Emma Gumbert, diputada de la Junta de Govern de l'ICAB.
 42. Càpsula de Dret Laboral: "Normes d'aplicació dels ERTO als despatxos professionals", per Bernat Antràs, col·legiat núm 16.943
 43. Càpsula de Dret Laboral: "Quines mesures s'han adoptat respecte dels autònoms?", per Javier Aranda, advocat.
 44. Càpsula de Dret Laboral: "Resum de mesures laborals adoptades com a conseqüència del COVID-19", per Sandra Larios, advocada col·legiada de l'ICAB.
 45. Càpsula de Dret Laboral: "La funció de perit forense en els processos laborals", per Anna San Molina, perit psicòleg forense, membre de l'Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses col·laboradors de l'Administració de Justícia.
 46. Càpsula de Dret Mercantil: "Novetats del RDL 8/2020 en matèria d'òrgans socials i comptes anuals", per Lluís Esquerra Resa, president de la Secció de Dret Mercantil de l'ICAB.
 47. Càpsula de Dret Penal: "Les TIC i la seva incidència en la violència de gènere", per Susana Gisbert, fiscal a la Fiscalia Provincial de València, especialitzada en delictes de violència de gènere i delictes d'odi.
 48. Càpsula de Dret Penal:"Es poden difondre imatges de menors en les xarxes socials?", per Escarlata Gutiérrez, fiscal contra la criminalitat informàtica i delictes econòmics.
 49. Càpsula de Dret Penal:"Prescriuen els delictes durant l'estat d'alarma?", per Albert Estrada, advocat i Doctor en Dret.
 50. Càpsula de Dret Penal:"Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener. Responsabilitat penal del menor", per Joaquín Olmedo, coordinador del Torn d'Ofici de Menors de l'I·llustre Col·legi d'Advocats de Cadis i membre de la Subcomissió de menors del Consell Andalús.

Càpsules de Dret Processal

 1. "La responsabilitat civil i la protecció de dades", per Albert Jané, vicepresident del Grup de l'Advocacia Jove (GAJ) de l'ICAB.
 2. "La prova electrònica: Com acreditem entre absents les nostres converses telefòniques", per Jose María Anguiano, advocat de l'ICAM, presentada per Cristina Vallejo, diputada de la Junta de Govern de l'ICAB i Jesús Sánchez, secretari de la Junta de Govern de l'ICAB.
 3. "Eines de l'advocat/da per a aconseguir una bona prova pericial", per Rafael Orellana de Castro, advocat i perit calígraf, president de l'Associació Catalana de Perits Judicials i Forenses.
 4. "Extradició i ordre europea de detenció i entrega: Qüestions pràctiques", per Jaime Campaner, advocat i professor titular (acreditat) de Dret Processal UIB.
 5. "L'aplicació del barem de la Llei 35/2015 per valorar les negligències mèdiques des de l'òptica del perit mèdic", por Aurora Sotelo Vázquez, miembro de la Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses.

Càpsules de Dret Sanitari

 1. "Voluntats anticipades en època de pandèmia", per Josep Corbella, advocat i membre de la Secció de Dret Sanitari de l'ICAB.
 2. "Comitès d’Ètica dins l’àmbit sanitari", per Josep Corbella, advocat i membre de la Secció de Dret Sanitari de l'ICAB.

Diversos

 1. "Cuida els teus clients per vendre més”, per Silvia Bueso, Experta en el “Arte de pedir”. (NOVA!)
 2. "Respiració profunda progressiva", per Ferran Garcia de Palau, membre de l'Associació Professional d'Instructors de Mindfulness, membre del Comitè de Benestar de l'Institut de Salut Mental de l'Advocacia (ISMA).

Càpsules de la Comissió de Dones Advocades

 1. "Teletreball i corresponsabilitat", per Andrea Accuosto, membre de la Comissió de Dones Advocades de l'ICAB i de la Comissió de Dones de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
 2. "Doble pandèmia: coronavirus i violencia de gènere", per Andrea Accuosto, membre de la Comissió de Dones Advocades de l'ICAB i de la Comissió de Dones de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
 3. "Adaptació i reducció de jornada durant el COVID-19", per Ainhoa Díaz, advocada. Membre de la Comissió de Dones Advocades de l'ICAB.
 4. "Teletreball: connexió/desconnexió digital", per Àngels Calavia, advocada, membre de la Comissió de Dones Advocades de l'ICAB.

Càpsules d'Internacional

 1. "Labour law measures adopted in the UK during the COVID-19 pandemic", per Philip Henson, employment Lawyer and Chair of the Law Reform Committee of the Westminster and Holborn Law Society.
 2. "French Government's emergency measures - Contract Law", per Nathalie Cazeau, Director of the Franco-Spanish Commission of the Paris Bar.
 3. "Situació actual del Dret de Família a Anglaterra i Gal·les", per Carolina Marín Pedreño, presidenta del Col·legi d'Advocats de Westminster and Holborn. Membre de l'Acadèmia Internacional d'Advocats de Família.
 4. “Obligacions contractuals i responsabilitat, amb atenció als contractes de lloguer i préstec”, per Niccolò Lasorsa Borgomaneri, membre de la Comissione Rapporti Internazionali de l'Ordine degli Avvocati di Milano.
 5. "COVID-19 in Germany - The most relevant legal answers", per Anthony Trentin, soci a l'oficina de Frankfurt de BEITEN BURKHARDT i membre del grup de Banca/Finances i Mercats de Capital.

Càpsules de Mediació

 1. "La mediació, una eina indispensable per a empreses i consumidors", per Carles García Roqueta, advocat, àrbitre, mediador i president de la Secció de Consum de l'ICAB i Noemí Medina, advocada i mediadora.

Càpsules de Responsabilitat Civil i Assegurances

 1. "Cobertures dels contractes d'assegurances en casos de pandèmia, defunció per coronavirus o altres danys personals i materials conseqüència de la pandèmia", per Luis R. Pitarque, secretari de la Comissió d'Advocats de Responsabilitat Civil i Assegurances de l'ICAB

Càpsules de Segona Oportunitat

 1. "Tractament de l'habitatge habitual", per Octavio Gracia, economista, jurista, administrador concursal, membro del grup de treball de segona oportunitat ICAB-CICAC.
 2. "Estratègia abans d'iniciar un assumpte de segona oportunitat", per Borja Pardo, advocat, mediador concursal, administrador concursal, membre del grup de treball de segona oportunitat ICAB-CICAC.
 3. "Instruccions per complimentar el formulari de l'acord extrajudicial de pagaments", per Borja Pardo, advocat, mediador concursal, administrador concursal, membre del grup de treball de segona oportunitat ICAB-CICAC.
 4. "Com afecta el RD 463/2020 pel que es declara l'estat d'alarma en els procediments de la Llei de Segona Oportunitat", per M. Elisa Escolà Besora, col·legiada ICAB.

Càpsules de Transformació Digital

 1. "Pla de contingència: Ciberseguretat", per Eduardo López-Roman, advocat i vocal de la Comissió de Transformació Digital de l'ICAB.

Càpsules d'administració de finques

 1. Càpsula del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida: "Reial Decret Lllei 11/2020 i Ordre TMA 336/2020", per Carles Sala, assessor jurídic del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya.

>> Accedeix a les càpsules vídeo formatives.

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×