open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Col·legiació títol espanyol

SERVEI D'ATENCIÓ COL·LEGIAL

Informació col·legiació amb títol espanyol - EXERCENT

Són persones col·legiades exercents aquelles que estan en possessió del títol que les habilita per a l’exercici de l’advocacia en els termes establerts per la legislació vigent i s’incorporen al Col·legi, per exercir professionalment, per compte propi o d’altri, la direcció o la defensa de les parts en tota classe de processos o l’assessorament i el consell jurídic.

La documentació necessària per a inscriure’s com a persona col·legiada exercent és la següent:

 1. Impresos facilitats pel Col·legi, degudament complimentats:
 • Sol·licitud d’inscripció
 • Dades personals per aparèixer a la Guia Judicial
 • Altres dades relacionades amb les funcions col·legials
 • Dades de domiciliació bancària
 • Declaració Jurada de manca d’incompatibilitats i Jurament deontològic
 • Sol·licitud de correspondència per correu electrònic i d’adreça de correu electrònic (voluntària)
 • Sol·licitud d’alta de cobertura de pòlissa de responsabilitat civil
 • Informació en matèria de protecció de dades
 • Informació relativa als carnets col·legials
 • Sol·licitud d’incorporació al Grup de l’Advocacia Jove
 • Informació Revista Jurídica de Catalunya
 • Sol·licitud de certificació incorporació com a advocat/da del Consejo General de la Abogacía Española 
 1. Títol habilitant:
 • Acreditació del títol professional regulat en la Llei 34/2006, de 30 d’octubre (original i fotocòpia). Aquest certificat es pot obtenir a la mateixa pàgina web del Ministeri de Justícia on es consulten les notes d’avaluació de l’examen (http.//sede.mjusticia.gob.es).
 1. Certificat de penals (Model 790): Obtenció del certificat: Presencial a la Gerència Territorial de Justícia (Oficina d’Expedició de Certificats d’Antecedents Penals) o per internet www.mjusticia.es amb DNI electrònic.    
 2. Una fotografia original mida carnet.
 3. Fotocòpia del DNI/NIE o Dispensa de nacionalitat (només per a les persones NO Comunitàries)
 4. Justificant del règim de previsió social escollit:

Tramitar l’alta censal en l’oficina de l’Agència Tributària que correspongui.

 1. Persona treballadora per compte aliè: en Règim General de la Seguretat Social. (Aportar còpia del contracte laboral amb la categoria d'advocat o advocada. Si el contracte és com a persona llicenciada en dret també s’haurà d’adjuntar un certificat de l’empresa conforme es realitzen tasques de l’exercici de l'advocacia).
 2.  Resguard d’ingrés a Arquia Banca dels drets d’inscripció al Col·legi: 465,95€. Informació sobre l’import de les despeses d’incorporació i les quotes a l’apartat de la pàgina web col·legial: “quotes col·legials”.

Comprovada la correcció de la documentació presentada, s’ingressarà l’import a Arquia Banca. Aquesta ofereix un finançament especial al 0% d’interès per l’import de la quota d’ingrés de la col·legiació.

Un cop satisfets els drets d’incorporació al Col·legi i presentada tota la documentació anterior, us inscriurem a les Sessions d’Orientació Professional.

El temps aproximat de la resolució de la seva sol·licitud és de 30 dies.

El termini legalment establert és de dos mesos.

Si us col·legieu per primer cop i ho feu com a exercent aquest any, gaudireu, durant dos anys a comptar des del moment de la col·legiació, d’un bo de 300 euros bescanviable en qualsevol activitat formativa organitzada pel Col·legi.

*Cal mantenir la condició d’exercent mentre es gaudeix d’aquest bo.

Documents

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×