open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Civil | Consum | Fiscal | Internacional | Mercantil | Curs | Secció de Dret Civil | Secció de Dret del Consum | Secció de Dret Fiscal i Financer | Secció de Dret Internacional i de la Unió Europea | Secció de Dret Mercantil

Curs sobre Compravenda (2024)

Inici: 02/04/2024, a les 18h. Organitzat per les Seccions de Dret Civil, Mercantil, de Consum, Internacional i de la UE i Fiscal i Financer de l'ICAB.

 

02/04/2024 Presentació del Curs
Chantal Moll de Alba Lacuve, vicepresidenta de la Secció de Dret Civil de l'ICAB. Professora de Dret Civil i Directora de la Càtedra de Dret Registral UB.

Oferta, promoció i publicitat d'immobles per a la seva venda. Els deures d’informació. Error, dol i culpa in contrafent. Les declaracions del venedor o intermediari. La intermediació immobiliària. Deures i obligacions de l’agent immobiliari. Els problemes de cabuda de l’immoble.
Francisco Echeverría Summers, Advocat i Professor de la UB.

04/04/2024 Due diligence dels immobles objecte de compravenda. Situació registral i cadastral. Situació possessòria: arrendataris i ocupants. Aspectes urbanístics i administratius. Sòls contaminats i obligacions mediambientals. Deutes tributàries i front a la comunitat de propietaris. Altres aspectes a tenir en compte (cèdula d’habitabilitat, certificat eficiència energètica, Inspecció Tècnica dels edificis...)
Silvia Jiménez Xarrié, Advocada.

09/04/2024 L’escriptura de compravenda [Taller].
Jesús Gómez Taboada, Notari.

11/04/2024 Supòsits d’aplicació del Llibre VIè del Codi Civil de Catalunya en matèria de compravenda. Aspectes de Dret interregional i internacional privat a la compravenda civil.
Mª Esperança Ginebra Molins, Professora de Dret Civil UB.

16/04/2024 Elements personals del contracte. Capacitat i representació. Prohibicions per adquirir. Elements reals del contracte. Els béns objecte de compravenda. El preu i llur determinació. Elements causals. Simulació. Perfecció i consumació. Requisits formals.
Joan Sacristán Tarragó, Advocat.

18/04/2024 Contractes preparatoris: Promesa, reserva, arres, opció de compra i arrendament amb opció de compra.
Marta Legarreta Fontelles,
Advocada. Presidenta de la Secció de Dret Civil de l’ICAB.

EXCEPCIONALMENT DILLUNS
22/04/2024 Obligacions del comprador. El pagament del preu. Temps i lloc de pagament. Compravenda amb preu aplaçat. Pacte de condició resolutòria.
Chantal Moll de Alba Lacuve, vicepresidenta de la Secció de Dret Civil de l'ICAB. Professora de Dret Civil i Directora de la Càtedra de Dret Registral UB.

25/04/2024 Compravenda de consum.
Immaculada Barral Viñals, Directora general de dret. Entitats Jurídiques i mediació.

30/04/2024 Compravenda d’empresa (I). Compravenda civil vs compravenda mercantil. Compravenda d’actius vs compravenda d’accions o participacions. Especialitats de la compravenda d´empresa al Codi Civil de Catalunya. Estructura d'un procés d'adquisició (NDA, carta d´intencions, due diligence, contracte, interim period, closing, post closing).
Ramon Segura de Lassaletta, Advocat.
Ferran Escayola Maranges, Advocat

02/05/2024 Incompliment del contracte de compravenda. Els remeis en cas d’incompliment: El compliment específic, la suspensió del pagament del preu o del compliment de les obligacions, i la resolució del contracte compravenda.
Maria Luisa Zahino Ruíz, Professora de Dret civil de la UB

07/05/2024 La rescissió del contracte de compravenda al Codi civil i els ordenaments forals. Avantatge injust i lesió en més de la meitat.
Miquel Serra i Camús, Advocat.
Josep Mª Espinet Asensio, Advocat i vocal de la Secció de Dret Civil de l’ICAB.

09/05/2024 Compravenda d'immobles en construcció. Obligacions del promotor. Responsabilitat del promotor i altres agents del procés constructiu.
Alexandre Fuentes-Lojo Rius, Advocat

14/05/2024 Obligacions del venedor. L'entrega del bé. Transmissió del risc a la compravenda. manca de conformitat material. Lliurament de cosa diversa o al·liud pro alio. Sanejament per vicios ocults. Les accions edilícies: acció redhibitòria i quanti minoris. Manca de conformitat jurídica. Sanejament i evicció. Doble venda i doble disposició).
Cristina Vallejo Ros, Advocada i Coordinadora de Formació de l’ICAB

16/05/2024 Retracte convencional i legal. Compravenda a carta de gràcia.
Jordi Medina Ortiz, Doctor a Dret i advocat

21/05/2024 Compravenda d’empresa (II). Estructura del contracte d’adquisició. Objecte, preu i formes d’estructurar-lo. Condicions suspensives típics. Manifestacions i garanties (Abast, límits i parer de la due diligence). Responsabilitat (contingències generals, especifiques i qualificades). Limitació de la responsabilitat (franquícies, límits qualitatius, quantitatius i temporals, assegurances de R&W). Procediments de reclamació (interns i front tercers). Non competeix i non sol·licitation postcontractual). Solució de conflictes. Breu referència als pactes de socis en els supòsits d´adquisició parcial: Pactes d´organització i govern de la societat. Pactes de relació entre socis (drag long i taq along). Pactes d’atribució (contractes dels socis amb la societat). Especialitats del capital de risc.
José Ángel Cano Muñoz, Advocat.
Carmen del Castell Vericat, Advocada.

23/05/2024 Compravenda mercantil. Compravenda internacional de mercaderies.
Miquel Mirambell Fargas, Advocat

28/05/2024 Compravenda mercantil internacional. Llei aplicable. Competència judicial internacional. Preparació dels contractes de compravenda internacionals mercantils i civils (capacitat i representació en DIPr, validesa formal i material, signatures, documents públics, etc.)
Alba Ródenas Borràs, Advocada i Professora Dret Internacional Privat UB

30/05/2024 Aspectes processals dels procediments en matèria de compravenda.
Vicente Pérez Daudí, Catedràtic de Dret processal de la UB.

04/06/2024 Compravenda i Registre de la propietat. La inscripció de les arres al contracte de compravenda. La compravenda d’habitatges. La compravenda garantida amb condició resolutòria, pacte de reserva de domini i condició suspensiva. La compravenda de béns que constitueixen lʻactiu essencial dʻuna societat. La compravenda “per a persona per designar”. La compravenda amb administracions públiques. La compravenda d'immobles urbans i rústics arrendats. La compravenda en execució judicial. Formes de pagament al contracte de compravenda. La compravenda d´un bé inclòs en un espai natural i de béns d'interès cultural.
Antonio Muñoz Navarro, Director de SERC i Registrador de la Propietat

06/06/2024 ADR i Mediació a l’àmbit de la compravenda.
Albert Garreta Medina, Advocat.

18/06/2024 Fiscalitat de la compravenda (I). Fiscalitat de la compravenda de béns immobles. S'analitzaran aspectes relacionats amb la tributació directa (IS – IRPF), tributació indirecta (IVA, ITP-AJD) i fiscalitat local (Plusvàlua Municipal).
Albert Folguera Ventura, Advocat. Professor associat a la Facultat d’Economia i del Màster en Comptabilitat i Fiscalitat de la UB

20/06/2024 Fiscalitat de la compravenda (II). Fiscalitat de la compravenda d’empreses i d’unitats de negoci. S’analitzaran aspectes relacionats amb la tributació directa (IS – IRPF) i tributació indirecta (IVA, ITP-AJD)
Guillem Domingo Pérez, Advocat. Professor associat a la Facultat d’Economia i del Màster en Comptabilitat i Fiscalitat de la UB

COORDINADORS CURS

 • Chantal Moll de Alba Lacuve, vicepresidenta de la Secció de Dret Civil. Professora de Dret Civil i Directora de la Càtedra de Dret Registral UB
 • Marta Legarreta Fontelles, Advocada. Presidenta de la secció de Dret Civil de l’ICAB
 • Silvia Jiménez Xarrié, Advocada
 • Josep Mª Espinet Asensio, Advocat i vocal de la Secció de Dret Civil de l’ICAB
 •  Joan Sacristán Tarragó, Advocat

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 172,00€ 129,00€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 172,00€ 129,00€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 258,00€ 193,50€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 430,00€ 322,50€
No Col·legiats/des ICAB 645,00€ 645,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Civil | Consum | Fiscal | Internacional | Mercantil | Curs | Secció de Dret Civil | Secció de Dret del Consum | Secció de Dret Fiscal i Financer | Secció de Dret Internacional i de la Unió Europea | Secció de Dret Mercantil

Curs sobre Compravenda (2024)

Informació general

 • 02/04/2024 - 20/06/2024
 • Aula 63, 6a Planta ICAB (c/ Mallorca, 283)
 • De 18 a 20 hores
 • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×