open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Normativa Internacional

Centre ADR - ICAB (Centre per a la Resolució Alternativa de Conflictes) | Solucions alternatives als conflictes

Convenció de las Nacions Unides sobre els Acords de Transacción Internacionals Resultants de la Mediació (Nova York, 2018) (la “Convenció de Singapur sobre la Mediació”
https://uncitral.un.org/es/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements
https://www.acerislaw.com/wp-content/uploads/2020/12/Singapore-Convention-on-Mediation.pdf

Recomanació CM/Rec(2018)8 del Comitè de Ministres als Estats membres en matèria de justícia restaurativa penal
https://www.coe.int/en/web/prison/home/-/asset_publisher/ky2olXXXogcx/content/recommendation-cm-rec-2018-8

Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre del 2012 pel qual s'estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, i per la qual se substitueix la Decisió marc 2001 /220/JAI del Consell.
Diari Oficial de la Unió Europea 
Data de publicació: 14/11/2012
https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf

Resolució del Parlament Europeo, de 25 d'octubre de 2011, sobre modalitats alternatives de solució de conflictes en l'àmbit del Dret civil, mercantil i de família (2011/2117(INI). 
Diari Oficial de la Unió Europea (Sèrie C), núm. CE 131/1
Dataa de publicació: 08/05/2013
Text complert: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52011IP0449&qid=1632926119010

Directiva 2008/52/CE sobre certs aspectes de la mediació sobre assumptes civils i mercantils
https://www.boe.es/doue/2008/136/L00003-00008.pdf

Llibre Verd sobre les modalitats de solució de conflictes en l'àmbit civil i mercantil. 19.02.2002:
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/61c3379d-bc12-431f-a051-d82fefc20a04

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×